Groenvisie Amsterdam en acties

juni 24, 2020
Geen reacties

Groenvisie De gemeente Amsterdam heeft in de concept-‘Groenvisie 2050’ een beeld geschetst van Amsterdam als groene stad. Hierin is te lezen hoe de gemeente tussen nu en 2050 denkt over vergroenen van de stad. Later volgt er een uitvoeringsfase. Het Parkenoverleg (PO) stuurt haar zienswijze/inspraak in en ook samen met het kernteam van het Groen.. lees meer →

Nieuwe bankjes, dankzij de RAI

juni 22, 2020
Geen reacties

Met dank aan de RAI en Griekspoor! Lees hier het bericht op RAI.nl: “Een bankje om op te bomen… Het Beatrixpark in Amsterdam Zuid is twee unieke banken rijker. Deze lange boombanken, maar liefst 4 meter, zijn gedoneerd aan het park en zijn gemaakt van de verwijderde plataanbomen aan de Wielingenstraat, ter hoogte van het.. lees meer →

En nog een nieuw speeltoestel!

juni 18, 2020
Geen reacties

Het is echt mooi geworden, de opgeknapte speelplaats. En nu staat er een nieuwe spannende eh.. boomhut-op-grond? lees meer →

Artsenijhof in Coronatijd

juni 18, 2020
Geen reacties

Amsterdam riep iedereen op mee te doen aan een digitaal museum over het leven in Coronatijd. De vrijwilligers van de Artsenijhof gaven daaraan gehoor: Zie: https://www.coronaindestad.nl/wp-content/uploads/2020/06/Al-twintig-jaar-samen-in-een-groene-oase-ook-in-coronatijd.pdf Zie voor meer info Corona in de  stad https://www.amsterdammuseum.nl/tentoonstellingen/corona-de-stad Lees hier meer over de Artsenijhof: Artsenijhof lees meer →

De Wilde Bloemenweide

juni 18, 2020
Geen reacties

Omdat we veel vragen krijgen over hoe de bloemenweide er nu bij ligt, – er staat Japanse Duizendknoop! – hebben we de stadsecoloog gevraagd om wat meer informatie. Hierbij haar antwoord: ” Helaas is er sprake van een ongelukkige planning van verschillende projecten. De Japanse duizendknoop zat al een aantal jaar aan de rand van.. lees meer →

Foto’s: Beatrixpark in zomertenue

juni 16, 2020
Geen reacties

Van een van de leden (dank, Enny!) ontvingen we prachtige foto’s van het park, met de boodschap: “Hierbij een link naar mijn fotobestand van ons mooi Beatrixpark, te danken aan alle vrijwilligers, schoonmakers en groenverzorgers! Een zeer verdiend applaus voor al ’t onderhoud gezien de drukte van afgelopen Coronaperiode! Door een tekort aan afvalbakken met.. lees meer →

Onderhoud van groen in de politiek

juni 16, 2020
Geen reacties

Wij kregen van mevrouw C Heyning een kopie van haar inspraak-tekst die zij naar lokale en gemeentelijke instanties stuurde over het onderhoud van de parken. Met haar toestemming hierbij de tekst en een digitale kopie:  20200603 Inspraaktekst_WB_Je_gaat_het_pas_zien_als_je_het_doorhebt -geco… ” Aan de raadscommissie Wonen en Bouwen 3 juni 2020 –betr. agenda TKN 7 ’Je gaat het.. lees meer →

Groen op de Zuidas

juni 16, 2020
Geen reacties

De Zuidas heeft grootse plannen om het gebied Groen te maken en te houden. Daarover een interview met Ton Muller: Bekijk het hier https://www.youtube.com/watch?v=N3-0hTevGs4 lees meer →

Er wordt/werd niet opgeruimd in het park…

juni 16, 2020
Geen reacties

Update 16 juni: Afgelopen weekend is er elke dag weer opgeruimd en schoongemaakt. Fijn!! En gelukkig dus; alle boze mails, meldingen  en smeekbeden hebben resultaat gehad. Nu nog hopen dat bezoekers ook begrijpen dat het echt niet normaal was, zoals het park er de afgelopen weken heeft uitgezien, door toedoen van mensen die niet snappen.. lees meer →

ZuidasDok – rapportage

juni 11, 2020
Geen reacties

Advies over de toekomst van Zuidasdok Vanwege de vertraging van het project Zuidasdok en de stijging van de bouwkosten is Minister van Staat, Sybilla Dekker, gevraagd een verkenning uit te voeren naar nut en noodzaak van het project en naar mogelijke optimalisaties of versoberingen. op 26 maart is haar advies ‘Voortvarend bouwen aan de toekomst’.. lees meer →