Storm van 18 januari 2018

januari 18, 2018
Geen reacties

Helaas heeft de storm van 18 januari 2018 ook in het Beatrixpark bomen geveld. (foto’s F.Leijssen) lees meer →

Ingang vanuit RAI vernieuwd

december 29, 2017
Geen reacties

De ingang van het park komend vanuit het RAI terrein wordt op dit moment opgeknapt. Dat was altijd een wat verwaarloosd gebied. Nu komt er nieuw plaveisel en worden bankjes geplaatst. De twee leeuwen komen terug, op een nieuwe sokkel, is ons verteld.   lees meer →

Meedenken over vernieuwing speelplaats

december 7, 2017
Geen reacties

Het speelterrein bij het Kinderbadje gaat opgeknapt worden. Het stadsdeel zou het plezierig vinden, als ouders van kinderen die daar vaak spelen meepraten over wat daar leuk zou zijn, wat ze graag zien dat er komt, of juist niet. Stuur ons een mailtje als u mee wilt doen, wij geven dat dan door aan het.. lees meer →

Nieuwsbrief Najaar 2017

november 29, 2017
Geen reacties

De nieuwe Nieuwsbrief is weer bij bijna 1000 leden thuis bezorgd. Wilt u hem liever digitaal lezen? Dat kan ook: nieuwsbrief najaar 2017 lees meer →

Nieuw Plantenoverzicht Artsenijhof

november 22, 2017
Geen reacties

De vrijwilligers van de Artsenijhof hebben een recent overzicht gemaakt van alle planten in de vakken van de kruidentuin. U kunt hier het bestand (pdf) downloaden: PlantenPerVakOverzicht_2017-11-07 Het is ook in het Engels beschikbaar: PlantsPerSectionOverview_2017-11-07 Dank aan Martin Kramer en Marion Verwaal! lees meer →

Geluidsnorm en evenementenbeleid

september 11, 2017
Geen reacties

De Gemeente Amsterdam heeft in zogeheten Locatieprofielen normen vastgelegd voor hoeveel en wat voor soort evenementen er per locatie mogen worden gehouden. Lees hier meer, onder andere het Locatieprofiel voor het Beatrixpark: https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/inspraak/evenementenbeleid/ Zie voor verdere achtergrondinformatie ook ons eerdere bericht van 8 december 2016: Vervolg locatieprofiel Evenementenbeleid     lees meer →

ontheffing wet Natuurbescherming ZuidasDok

augustus 21, 2017
Geen reacties

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft aan Zuidasdok een ‘ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming’ verleend. Op de aanvraag van de ontheffing was één formele reactie (zienswijze) binnengekomen. De ontheffing betreft op dit moment met name vleermuizen. Voor meer informatie: https://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2017/juli/natuurbescherming/ lees meer →

ZuidAs Dok en bomenkap

augustus 17, 2017
Geen reacties

Voor uitgebreide informatie over het ZuidasDok verwijzen wij u naar de site van Zuidas. Voor wat betreft het Beatrixpark: Update augustus 2017: Dit onderwerp komt ook aan de orde in een gesprek dat onze voorzitter Marleen Munniksma had met een communicatiemedewerker van Zuidas: interview Bomenkap maart 2017 Update: De kapvergunning voor ruim 14.000 bomen is verleend… lees meer →

Beethoven fase 2 inspraak en zienswijze

augustus 16, 2017
Geen reacties

Het Ontwerpbestemmingsplan Beethoven fase 2 (het stuk achter Akzonobel en Stibbe) is vrijgegeven. De Vrienden zijn betrokken geweest bij het voorontwerp, en hebben daar reactie op gegeven, Zie ook het eerdere nieuwsbericht van 6 juni. Op 14 augustus 2017 hebben wij onze zienswijze op de plannen voor Beethoven fase 2 ingediend. Bijgaand een kopie van.. lees meer →

Petitie Bomenkap

augustus 16, 2017
Geen reacties

Voor de goede orde willen wij hierbij onze leden melden dat wij als vereniging niet de petitie hebben gestart om de bomenkap Zuidasdok/Beatrixpark tegen te gaan. Wij zijn van mening dat de uitgangspunten en redenering in die petitie niet correct zijn. Dit nog afgezien van het feit dat het te laat, is omdat de vergunning.. lees meer →