Archief 2016

Bereikbaarheid ZuidAs

Hoewel niet echt direct betrekking hebbend op het Beatrixpark nemen we hier toch de informatie op over de werkzaamheden aan de De Boelelaan, in de periode juli en augustus 2016. Onderstaand de mail van afdeling Communicatie Zuidas: Geachte mevrouw, heer, Via deze...

Lees meer

Nieuwsbrief RAI

De RAI heeft voor omwonenden een nieuwe nieuwsbrief, de “buurt-e-newsletter” die digitaal wordt verzonden. U kunt zich daar zelf op abonneren: https://content2-tc.ternairsoftware.com/viewer?tid=TIDP45953X8DC726B87DF243CC868BB55132B7CE3CYI2  

Lees meer

Evenementenbeleid

Via bijgaande link kunt u de uitgangspunten voor het gemeentelijk Evenementenbeleid raadplegen. Op dit moment wordt een zogeheten “locatieprofiel” van het Beatrixpark opgesteld. In dat profiel wordt beschreven wat het advies is qua belastbaarheid en wenselijkheid. Op...

Lees meer

In memoriam Jaap Louisse

Op vrijdag 10 juni 2016 is Jaap Louisse overleden. Jaap, de man van ons bestuurslid Mirjam Louisse, heeft zich jarenlang met veel enthousiasme mede ingezet voor de Vereniging. Jaap had grote belangstelling voor heel veel onderwerpen zoals kunst, filosofie* en...

Lees meer

Koningsdag 2016

Zoals u weet waren wij erg bang voor vernielingen in het Beatrixpark op Koningsdag. Er zijn veel afspraken gemaakt over hekken, toezicht en andere maatregelen. We hebben vooraf foto’s gemaakt, en gaan dat ook achteraf weer doen. mei/juni 2016...Vervolg: voor zover we...

Lees meer

Verkeersbesluit Beethovenstraat : geen brommers !

Er is een verkeersbesluit gepubliceerd dat een aantal maatregelen bevat voor het regelen van fiets- en brommerverkeer bij de Beethovenstraat, Prinses Irenestraat en het Beatrixpark. Wat vooral opvalt: brommers worden niet meer toegestaan in Beatrixpark en het stukje...

Lees meer

Aanvraag bomen-kapvergunning in voorbereiding

De voorbereidende werkzaamheden voor Zuidasdok krijgen steeds meer vorm. Over enkele weken wordt de kapvergunning aangevraagd voor het verwijderen van de bomen in het plangebied Zuidasdok. Omdat de zuidelijke A10 over een lengte van zo’n 7 kilometer wordt verbreed en...

Lees meer

Eenden en ganzen

Op 6 mei 2016 heeft het bestuur bijgaande brief verzonden naar wethouder Slettenhaar, met het verzoek toestemming te verlenen om het hek rond de eenvijver te verwijderen. Dit verzoek is vooraf tijdens de Algemene Ledenvergadering besproken. We hebben tot op heden (16...

Lees meer

Artsenijhof foto’s

Een aantal vrijwilligers maakt door het jaar heen mooie foto’s van de planten en bloemen. Die foto’s gaan we vanaf nu publiceren in een galerie : Artsenijhof Als u leuke foto’s heeft gemaakt in het Beatrixpark, mogen we die dan ook op de site zetten?

Lees meer

Zuid-As bouwt

Voorlichtingsbijeenkomst op 19 mei 2016: de bouwers aan de zuidas organiseren op 19 mei om 18.00 uur een inloopbijeenkomst: Uitnodiging Zuidas Bouwt 19 mei

Lees meer