Omgeving

Diepenbrockstraat geheel afgesloten

Bijgaand de bewoners-brief over de afsluiting van de Diepenbrockstraat van 9 september tm 24 september: 3e brief bewonersbrief afsluiting bewoners diepenbrockstraat

Lees meer

De Parkconciërge: bij problemen , vragen of opmerkingen.

Zomer 2021: Sinds een paar maanden is er voor het Beatrixpark en het Amstelpark een heuse parkconciërge aangesteld. Wij zijn daar heel blij mee! Het betekent dat de gemeente toezicht op de parken en communicatie met de gebruikers serieus neemt. We merken ook dat voor...

Lees meer

Uitbreiding WTC

Hierbij de informatiebrief over de uitbreiding van het WTC aan de kant van de Beethovenstraat. Informatiebrief renovatie en uitbreiding WTC Amsterdam #2

Lees meer

Tunnel tussen Vivaldistraat en Beatrixpark

Op de site van Zuidas kunt u meer lezen over de fietstunnel die wordt aangelegd om onder de A10 door te gaan: https://zuidas.nl/blog/2018/tunnel-tussen-antonio-vivaldistraat-en-beatrixpark/  

Lees meer

Bomenkap voor ZuidasDok

Ter informatie hierbij een uitgebreide presentatie over hoe het precies zit met de bomenkap. Let op: Met de disclaimer van de opstellers, dat aan deze presentatie geen rechten kunnen worden ontleend. Zuidas bomenkap_def  

Lees meer

ontheffing wet Natuurbescherming ZuidasDok

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft aan Zuidasdok een ‘ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming’ verleend. Op de aanvraag van de ontheffing was één formele reactie (zienswijze) binnengekomen. De ontheffing betreft op dit moment met name...

Lees meer

ZuidAs Dok en bomenkap

Voor uitgebreide informatie over het ZuidasDok verwijzen wij u naar de site van Zuidas. Voor wat betreft het Beatrixpark: Update augustus 2017: Dit onderwerp komt ook aan de orde in een gesprek dat onze voorzitter Marleen Munniksma had met een communicatiemedewerker...

Lees meer

Beethoven fase 2 inspraak en zienswijze

Het Ontwerpbestemmingsplan Beethoven fase 2 (het stuk achter Akzonobel en Stibbe) is vrijgegeven. De Vrienden zijn betrokken geweest bij het voorontwerp, en hebben daar reactie op gegeven, Zie ook het eerdere nieuwsbericht van 6 juni. Op 14 augustus 2017 hebben wij...

Lees meer

Petitie Bomenkap

Voor de goede orde willen wij hierbij onze leden melden dat wij als vereniging niet de petitie hebben gestart om de bomenkap Zuidasdok/Beatrixpark tegen te gaan. Wij zijn van mening dat de uitgangspunten en redenering in die petitie niet correct zijn. Dit nog afgezien...

Lees meer

Enquete parkgebruik Buitenveldert en ZuidAs

Meer mensen die genieten van de parken en het water in Buitenveldert en de Zuidas. Dat wil het stadsdeel graag. Gemeentelijk onderzoeksbureau Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) heeft daarom in opdracht van het stadsdeel onderzocht hoe mensen het Amstelpark,...

Lees meer