Omgeving

Wat zijn dat voor paaltjes-met-pijltjes?

Plotseling staan er houten paaltjes in het park, met een rode pijl erop. Navraag leerde ons dat het park binnenkort onderdeel uitmaakt van het Wandelnetwerk Amstelland. De route weten we nog niet; op dit moment is op de site van de organisator slechts de mededeling te...

Lees meer

Bomenkap: twee keer

Voorbereiding bouw Zuidas-Dok: Langs het talud van de snelweg worden nu bomen gekapt om plaats te maken voor een bouwweg voor het Zuidasdok: lees hier meer: zuidas-info Voorbereiding (ver)bouw Conservatorium... Er is ook meer informatie over de aanstaande bomenkap in...

Lees meer

Brug met nieuwe naam: Prins Frisobrug

Een van de bruggen in het park die alleen nog een nummer hadden, en geen naam, is nu officieel vernoemd naar Prins Friso. Eigenlijk hebben alle bruggen in het Beatrixpark een naam die naar een componist verwijst. Maar omdat dit het Beatrixpark is, is deze uitzondering...

Lees meer

Wat wordt daar gebouwd?

Het komt steeds dichterbij: de start van de bouw van woontorens op wat "Kavel 2" heet in het Beethoven-gebied. Dat is het terrein tussen het water naast restaurant As en de gebouwen van Akzo en Stibbe, en de school. Meer info op de site van de Zuidas: Twee...

Lees meer

Onderhoud van groen in de politiek

Wij kregen van mevrouw C Heyning een kopie van haar inspraak-tekst die zij naar lokale en gemeentelijke instanties stuurde over het onderhoud van de parken. Met haar toestemming hierbij de tekst en een digitale kopie:  20200603...

Lees meer

Groen op de Zuidas

De Zuidas heeft grootse plannen om het gebied Groen te maken en te houden. Daarover een interview met Ton Muller: Bekijk het hier https://www.youtube.com/watch?v=N3-0hTevGs4

Lees meer

ZuidasDok – rapportage

Advies over de toekomst van Zuidasdok Vanwege de vertraging van het project Zuidasdok en de stijging van de bouwkosten is Minister van Staat, Sybilla Dekker, gevraagd een verkenning uit te voeren naar nut en noodzaak van het project en naar mogelijke optimalisaties of...

Lees meer

Originele beplanting van Charles Haak

Wij kregen bericht van Hans Homburg, en met zijn toestemming delen wij dat graag. In een volgende papieren Nieuwsbrief zullen we hier dieper op ingaan. Onze complimenten voor het grondige uitzoekwerk! " In de Nieuwsbrief 36e jaargang, voorjaar 2017 * is een...

Lees meer

melding Zuidas bomenkap

Update maart 2020: We ontvingen een bericht van de gemeente: Wij willen u op de hoogte brengen dat afgelopen week de vergunningen voor de volgende fase (Bomenvervangingsopgave 2020-2021) zijn ingediend en hier een aantal bomen in het Beatrixpark tussen zitten. Op...

Lees meer

Conservatorium in voormalig klooster ?

Update 2 februari 2020: De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten is inmiddels verder gevorderd met de plannen om een deel van het Conservatorium te gaan vestigen in het Klooster en de Kapel. Zij hebben daarvoor ook contact gezocht met de oorspronkelijke architecten:...

Lees meer