Omgeving

Agenda Groen

Bijgevoegd een brief van Abdeluheb Choho, wethouder Openbare Ruimte en Groen, van 30 juni 2015, als reactie op de adviezen voor de Agenda Groen die diversen instellingen, verenigingen en initiatieven hebben gegeven. Ook het bestuur heeft hieraan bijgedragen. In de...

Lees meer

Enquete DenkZuidas

Een bestuurslid ontving na deelname een tussentijdse stand van de enquete over de Zuidas; dit bericht willen we graag met u delen, de gehele mail staat hieronder.. U kunt nog steeds meedoen! From: denkzuidas@zuidas.nl To: denkzuidas@zuidas.nl Subject: Stand van zaken...

Lees meer

App voor melding Openbare Ruimte

Loopt u door het park en ziet u iets in de openbare ruimte waar meteen wat aan gedaan zou moet worden? Een overvolle prullenbak, een kapotte bank, maakt de horeca te veel herrie? De gemeente heeft hiervoor een app, waarmee u onmiddellijk een melding kunt doen. Die...

Lees meer

Bewonersplatform geeft veel info

Om u nog eens te herinneren aan alle waardevolle informatie die de reguliere berichten van het Bewonersplatform Zuidas bieden, hierbij nog weer eens een link naar de nieuwsbrief van deze week. U kunt zich op die nieuwsbrieven abonneren. Bewonersplatform Zuidas...

Lees meer

Brochure Noordzone Zuidas

In bijgaande brochure, die in mei 2014 huis aan huis verspreid zal worden, worden de ontwikkelingen van de noordzijde van de Zuidas toegelicht. Brochure Noordzone Zuidas  

Lees meer

Bomenbeleid en bomenverordening

Stadsdeel Zuid heeft een eigen versie ontworpen van de stads-bomenverordening. Niet iedereen is het daarmee eens: door andere normen kan er in Zuid makkelijke gekapt worden dan elders. Klik hier voor: 1. Zienswijze/ inspraak door de Vrienden ; 2. de inspraak-reactie...

Lees meer