Ontwikkelingen

Artikel over grenzen van het park

In de papieren Nieuwsbrief van dit voorjaar heeft Vriendenlid Kees den Blanken een artikel geschreven over de grenzen van het Beatrixpark. Hierbij de digitale versie, met daarbij ook de uitgebreide versie met alle afbeeldingen! In bijgaand pdf bestand kunt u alle...

Lees meer

Beethoven kavels 6/7 en 2 en Openbare ruimte

Update April: In bijgaand document is te zien wat de plannen zijn voor de inrichting van de Openbare ruimte tussen de nieuwe te bouwen woningen: Voorlopig ontwerp Openbare ruimte Update februari 2024: In bijgaande bewonersbrief van Zuidas staat goed uitgelegd wat er...

Lees meer

Informatie over de herinrichting van de Kastanjering

De Kastanjering in het Beatrixpark is toe aan een opknapbeurt. Een groot deel van de bomen wordt vervangen en de paden worden gerenoveerd. Om deze plannen toe te lichten, organiseert het stadsdeel een informatiebijeenkomst op maandag 22 april. Buurt bewoners en...

Lees meer

Het “Speelobject” is verwijderd.

Namens vele Vrienden hebben we jarenlang gevraagd of het Speelobject, de 'witte wokkel', dat officieel Carve heet, aangepakt kon worden. Er werd brand in gesticht, er lag kapot glas en lachgaspatronen en bleek veel te onveilig om in te spelen voor kinderen van de...

Lees meer

Beethoven fase 2: voorlopig ontwerp openbare ruimte

Tijdens de Algemene Ledenvergadering in mei 2023 hebben medewerkers van de Zuidas een presentatie gehouden over de plannen voor de inrichting van de openbare ruimte tussen en naast de nieuw te bouwen woningen/flats in het gebied Beethoven. (kavel 6/7 en kavel 2) De...

Lees meer

Oekraïeners tijdelijk in Convict

Update januari 2024: de renovatie van het gebouw wat geschikt gemaakt wordt voor noodopvang loopt nog weer uit. De planning is nu oplevering in maart. Update 1 juni 2023: (tekst Bureau Zuidas: bericht Zuidas) "In april berichtten we al over de komst van opvangplekken...

Lees meer

Zuidasdok Wijziging Tracé Besluit

In november 2022 is een wijziging van het besluit omtrent uitvoering Zuidasdok verschenen. Hiervoor bestond zes weken de mogelijkheid tot indienen van een zienswijze. (bezwaar is niet mogelijk; in 2017 is het besluit al vastgesteld). Wij hebben de stukken bestudeerd,...

Lees meer

Update Zuidas-Dok

We kregen dit bericht door op 14 november, van de omgevingsmanager OVT Zuidas.: Geachte relatie, Graag breng ik u op de hoogte van een belangrijke beslissing over het project Zuidasdok. Zoals u mogelijk weet, bestond er lange tijd onzekerheid over de financiering van...

Lees meer

Conservatorium komt NIET naar het Beatrixpark

6 april 2022. Vandaag kregen we helaas het bericht dat de AHK heeft moeten besluiten dat het ombouwen van convict en kapel in het park naar een onderdeel van het Conservatorium financieel niet meer haalbaar is. Dit door alle stijgende prijzen in de bouw. Wij vinden...

Lees meer

Opening groene wandelroute in Zuidas

Op 30 september is de groene wandelroute Zuidas de lucht in gegaan. Meer informatie (bron Gemeente amsterdam): Op https://zuidas.nl/route/ommetje-groen/ is de route nu te beluisteren en te volgen. De audiotour is drempelvrij zodat ook mensen met een beperking de route...

Lees meer