Park in de pers

Denk mee over de inrichting bij de nieuwbouw

Vlak bij het Beatrixpark verrijzen binnen enkele jaren twee appartementengebouwen met in totaal zo’n 350 woningen. De ruimte ertussen en eromheen krijgt een nieuwe groene inrichting. Op 13 april 2021 kunt u online meedenken over het ontwerp. Meld u hier aan bij de...

Lees meer

Groenvisie Amsterdam en acties

Groenvisie De gemeente Amsterdam heeft in de concept-‘Groenvisie 2050’ een beeld geschetst van Amsterdam als groene stad. Hierin is te lezen hoe de gemeente tussen nu en 2050 denkt over vergroenen van de stad. Later volgt er een uitvoeringsfase. Het Parkenoverleg (PO)...

Lees meer

Groen op de Zuidas

De Zuidas heeft grootse plannen om het gebied Groen te maken en te houden. Daarover een interview met Ton Muller: Bekijk het hier https://www.youtube.com/watch?v=N3-0hTevGs4

Lees meer

Originele beplanting van Charles Haak

Wij kregen bericht van Hans Homburg, en met zijn toestemming delen wij dat graag. In een volgende papieren Nieuwsbrief zullen we hier dieper op ingaan. Onze complimenten voor het grondige uitzoekwerk! " In de Nieuwsbrief 36e jaargang, voorjaar 2017 * is een...

Lees meer

Beatrixpark op televisie: nh nieuws

Robbert Bianchi heeft met het Beatrixpark als decor interviews gehouden over wat Corona nu doet met mensen. Een interessante reportage, met prachtige beelden van het park: https://www.nhnieuws.nl/nieuws/266421/in-tijden-van-corona-deze-crisis-is-wel-een-reality-check...

Lees meer

Rapportages over de natuur in Amsterdamse Parken

Bijgaand drie rapportages waarin de stand van zaken is weergegeven in de Amsterdamse Parken: Over Vleermuizen : Vleermuizen Over Broedvogels : Broedvogels Over Bijen. Het Beatrixpark komt hier niet in voor, maar voor wie geinteresseerd is hierbij toch dit rapport:...

Lees meer

Bomenkap in “Beethoven fase 2”

Het komt nu heel dichtbij: de bouw van de woontorens op het stuk tussen Akzo en het water tegenover de kapel gaat nu echt beginnen. De rechter heeft in een uitspraak bezwaar tegen de bomenkap afgewezen. Zoals wij al jarenlang op onze site uitleggen: we hebben echt van...

Lees meer

Bouwen in het Beatrixpark?

Nu de nieuwbouw in wat “Beethoven fase 2” heel concreet begint te worden, en de Zuidas hierover meer publiceert,  krijgen wij veel vragen daarover. ‘Laten jullie dat zomaar gebeuren? Kunnen jullie dat niet tegenhouden?’ Daarom voor wie met vragen zit hieronder nog...

Lees meer

Handboek voor de Burgerlobbyist

Voor de actieve leden onder u, die actie willen nemen om de belangen van buurt en omgeving te behartigen, er is een hulpboek: Wij hebben deze informatie uit de volgende bron: https://oost-online.nl/handig-handboek-helpt-amsterdamse-burgerlobbyist/ Handig handboek...

Lees meer

Wandeling in Zuid-as gebied

Amsterdam is mede zo aantrekkelijk door de veelzijdigheid van het landschap. Wandelfanaat Hans Beerekamp beschreef een favoriet parcours van ongeveer 8 (?) kilometer over grotendeels kleine, soms verre van officiële paden in de omgeving van Zuidas, RAI en Amstel. De...

Lees meer