Er wordt/werd niet opgeruimd in het park…

16 jun 2020 | Nieuwste Berichten

Update 16 juni: Afgelopen weekend is er elke dag weer opgeruimd en schoongemaakt. Fijn!! En gelukkig dus; alle boze mails, meldingen  en smeekbeden hebben resultaat gehad. Nu nog hopen dat bezoekers ook begrijpen dat het echt niet normaal was, zoals het park er de afgelopen weken heeft uitgezien, door toedoen van mensen die niet snappen dat je afval zelf opruimt.

Update 11 juni:
Stadsdeelraadslid Erik Schmit liet ons op 4 juni het volgende weten: “Vanavond in de stadsdeelcommissie opgeroepen om na te denken hoe we de komende twee jaar gaan zorgen dat de parken structureel beter onderhouden gaan worden. En niet alleen Vondelpark en Sarphatipark, maar ook Beatrixpark en al die andere parken! Zie ook: https://zuid.notubiz.nl/vergadering/635700/Stadsdeelcommissievergadering%20%20%20%20%20%20%20%20%2003-06-2020

Kijk vanaf 37.24 mijn oproep om een structureel plan te maken voor beter onderhoud van de parken. In het tweede gedeelte specifiek Beatrixpark!
Naar aanleiding hiervan wordt ‘onderhoud stadsparken’ nu geagendeerd voor de stadsdeelcommissie van 1 juli. Ik houd je op de hoogte!”


Update 3 juni:
Het Pinksterweekend was ontluisterend..na eerdere goede resultaten (zie onder) . Zo vervuild hebben we het park nog nooit gezien. Het barbecue-verbod wordt overtreden, iedereen laat de rotzooi gewoon achter. We hebben nogmaals overal aan de bel getrokken en om ingrijpen gevraagd. Ons is toegezegd dat vanaf 3 juni toch echt elke dag een ploeg schoonmakers (uit het Vondelpark) de vuilnisbakken zal komen legen.
Leden van D’66 hebben daar niet op gewacht, en zijn aan de slag gegaan om glas bij speelterreinen op te ruimen. Een aardig gebaar, maar het zou toch niet nodig hoeven wezen.

het resultaat van een mooie pinksterdag

D’66 helpt opruimen

 

 

 

 

 

 

 

Update17 mei: Alle klachten hebben effect gehad: er staat nu een grotere afvalcontainer bij de kiosk, en ook mochten we er eentje lenen van het Vondelpark, die staat bij de honden-zitcirkel:

Update 15 april: nadat wij de toestand met alle vuilnis hadden gemeld bij de gemeente is er gelukkig actie genomen; vanmorgen lag het park er weer opgeruimd bij. Dank aan de mannen van de opruimploeg.

 

14 april: U heeft het vast wel gezien als u de laatste dagen door het park wandelde: overal rotzooi en uitpuilende vuilnisbakken. We vinden het bijzonder treurig dat mensen het blijkbaar gewoon vinden om de troep zomaar neer te gooien in plaats van mee terug naar huis te nemen. Wilt u ook een beetje meehelpen om dat op te ruimen?
We hebben natuurlijk meerdere malen melding gedaan bij de handhaving en gemeente, maar die zijn overbelast en de buitendienst heeft veel zieken.
Het bestuur (en familie) van de Vrienden is nu zelf ook maar weer aan de slag gegaan om op te ruimen.