Afsluiting Fietspad

Bijgaand onze reactie op de aankondiging dat het fietspad Beethovenplein tijdelijk zal worden afgesloten: reactie-op-verkeersbesluit-Z-19-77364 Kort samengevat: wij maken hier geen bezwaar tegen, maar hebben wel een aantal kritische vragen hierover.  ...

Vervolg Beethoven-fase 2

Afgelopen week vond de besluitvorming plaats bij de Amsterdamse gemeenteraad over het bestemmingsplan voor het gebied tussen AkzoNobel en As. Op initiatief van een betrokken bewoner (dhr Den Blanken)  hebben vele burgers en verenigingen nogmaals een beroep gedaan op...

Bestemmingsplan Beethoven fase 2

Er is een nieuwe stap gemaakt in de ontwikkeling van het gebied aan de Zuidkant van het park, tussen het Convict/restaurant AS, en de panden van AkzoNobel en Stibbe en de school. Er is een Nota van Beantwoording: op alle reacties op het concept Bestemmingsplan is...

Beethoven fase 2 inspraak en zienswijze

Het Ontwerpbestemmingsplan Beethoven fase 2 (het stuk achter Akzonobel en Stibbe) is vrijgegeven. De Vrienden zijn betrokken geweest bij het voorontwerp, en hebben daar reactie op gegeven, Zie ook het eerdere nieuwsbericht van 6 juni. Op 14 augustus 2017 hebben wij...