Update graafwerkzaamheden NUON

5 nov 2015 | Archief 2015

Wij ontvingen op 30-10-2015 onderstaand bericht over nieuwe graaf-werkzaamheden door Nuon, in het Beatrixpark. En net als u nu dachten wij….”daar gaan we weer!”. We hadden gehoopt dat met al die kabels en leidingen die er al gegraven en gelegd zijn alles nu eens en voor al goed lag, maar nee. Nog niet. Wij sturen dit bericht door opdat u weet dat en waarom er nu dus weer een stukje park open ligt. (zie kaartje in de brief) .
De vragen die dit bericht bij ons opriep zijn inmiddels ook beantwoord; die staan er onder.

“Geachte heer, mevrouw,
Toekomstige ontwikkelingen in het Zuidas gebied maken het noodzakelijk dat stadsverwarmingsleidingen van NUON Warmte worden verlegd. Het tracé van de nieuwe leidingen ligt deels onder de A10. Vanaf 2 november wordt op twee locaties een werkterrein gemaakt om boringen voor deze nieuwe leidingen onder de A10 mogelijk te maken: in het Beatrixpark en in de Antonio Vivaldistraat.
Met dit bericht informeren wij u over de werkzaamheden in het Beatrixpark.
Wat gaat er gebeuren?
Op 2 november wordt gestart met de inrichting van het werkterrein aan de noordkant van de A10 in het Beatrixpark. Het werkterrein wordt afgezet met bouwhekken.

Het huidige fiets- en voetpad wordt tijdelijk enkele meters verlegd. Voor het maken van de bouwkuip worden 25 meter lange damwandplanken gebruikt. De bouwkuip wordt vervolgens ontgraven, waarbij veel grond wordt afgevoerd.
Wat merkt u hiervan?
Het aanbrengen van damwandplanken geeft geluidsoverlast. Het aanbrengen van damwandplanken duurt ongeveer een week per locatie. In week 46 wordt de noordelijke kuip aangebracht, daarna de zuidelijke kuip.

Zuidas werkt aan nieuwe afspraken (generiek BLVC) om zoveel mogelijk geluidsarm en trillingsvrij te werken en zo hinder voor de omgeving te beperken. Op dit moment wordt een voorstel uitgewerkt. Deze werkzaamheden zijn in een eerder stadium gegund en daarom nog niet hierin meegenomen.
Er worden verkeersregelaars ingezet om voetgangers en fietsers even tegen te houden wanneer de damwandplanken worden gehesen en de eerste meters de grond in worden gebracht. Ook worden verkeersregelaars ingezet bij het afvoeren van de grond, omdat het bouwverkeer het fiets- en voetpad op twee plaatsen kruist.
De werkzaamheden vinden overdag en doordeweeks plaats.

boring
afbeelding: de blauwe gebieden geven de werklocaties aan.

 Vraag en antwoord:

1. Hoe lang gaat het hele proces duren?

De werkzaamheden duren tot en met 24-12-2015 (dit is voor het aanbrengen van de perskuipen, daarna wordt er tot april 2016 geperst). In het laatste deel van dit jaar worden de 2 bouwkuipen gemaakt en ontgraven. Aansluitend zullen de leidingen onder de A10 door geboord gaan worden. Tenslotte zullen deze nieuwe leidingen verbonden worden met het huidige leidingen systeem. De werkzaamheden zijn naar verwachting in april gereed.

2. Moet er ook nog gegraven worden in het Beatrixpark, m.a.w. pijpen doorgetrokken worden richting Prinses Irenestraat ??

Nee. Deze werkzaamheden vinden plaats binnen het werkterrein. Bij de aansluiting van de nieuwe boring op het huidige systeem moeten enkele leidingen gelegd worden. Dit vindt binnen en rondom het werkterrein plaats. In het overige deel van het park zijn de leidingen in voorgaande jaren al aangelegd, dus daar hoeft niet meer gewerkt te worden.

3. Hoe wordt de afgegraven grond afgevoerd?

De grond wordt met vrachtwagens afgevoerd. Het bouwverkeer maakt gebruik van de ventweg RAI richting Europaboulevard.

4. Hoe worden de fietsers/gebruikers van dit deel van het park geïnformeerd?

Middels bebording en verkeersregelaars. Het fietsverkeer via de Groene Zoom kan gedurende de werkzaamheden langs het werkterrein. Er komen dus geen afsluitingen. In de periode van het intrillen van de damwanden (circa 2 weken werk) is het niet veilig om fietsers langs het terrein toe te staan. Fietsers worden dan via het RAI-terrein omgeleid.

5. Hebben omwonenden een bewonersbrief hierover gekregen??

Onderstaand bericht is per email aan omwonenden verstuurd en er is een bericht geplaatst op de website van Zuidas.