Beleidsplannen

Het bestuur van de vereniging heeft in een beleidsplan zijn visie vastgelegd op hoe de vereniging het doel kan bereiken dat in de statuten is vastgelegd. Deze plannen zijn op de jaarlijkse ledenvergadering voorgelegd en vastgesteld.

Via onderstaande links kunt u de beleidsplannen inzien. Het bestuur stelt reacties, op- en aanmerkingen altijd op prijs; u kunt ons bereiken via mail@vriendenbeatrixpark.nl

1. Het eerste beleidsplan betreft de periode 2004-2008 beleidsplan2004-2
2. In 2010 is dit opgevolgd door het tweede beleidsplan, lopend van 2010-2014.: Beleidsplan 2010-2014 definitief
3. In het najaar van 2015 hebben we het derde beleidsplan gepubliceerd Beleidsplan 2015 2020
4. In het voorjaar van 2020 is het vierde plan verschenen. Dit moet nog worden besproken op een Algemene Ledenvergadering: Beleidsplan 2020 -2025

Voor een overzicht van doel van de vereniging, statuten en jaarverslagen: klik hier