Eerste levensteken

Het eerste levensteken van
de Vereniging Vrienden van het Beatrixpark:

Dit is de tekst van de convocatie die tot de oprichting van de vereniging heeft geleid:

september 1981
Op 12 september j.l. is door gebruikers en omwonenden van het Beatrixpark, opgericht de vereniging VRIENDEN VAN HET BEATRIXPARK.


 

 

 

De reden van deze oprichting is ontstaan door grote ongerustheid over het blijven bestaan van het park.
Door RAI uitbreidingen is reeds 2 x een aanval op delen van het park gedaan.

Aan de andere zijde is een aanval door het Wereldhandelscentrum te verwachten.

Het gevaar dat het park, geheel of gedeeltelijk voor uitbreidingen, of parkeerruimte zal worden aangetast, moet ten allen tijde worden voorkomen.

De vereniging stelt zich ten doel het Beatrixpark in zijn huidige vorm te handhaven, en het ongebruikte terrein langs de snelweg bij het park te voegen, en geheel te verfraaien.
Voorts wil zij voorkomen dat men het park laat verloederen.
De leden van de vereniging roepen alle omwonenden op, zich als lid aan te melden.
Ook een groen specialist is welkom.
Leden met ideeën of suggesties, eveneens.

Voor aanmelding als lid, of informatie, kunt U terecht op onderstaande adressen.

Mevr. Saar Boerlage             Henri Bosmanstraat 54
Mevr. Marja v. Driesum         Krammerstraat 23
Mevr. Rie Enthoven-Elias       Henri Bosmanstraat 46
Dhr. A.A. v. Hecke                Eendrachtstr. 9 ‘
Mevr. Knorringa                   Beethovenstraat 143 ”’
Mevr. Henny Kok-Beugeling   Deurloostraat 62 ”
Mevr. I. Stranders-Holster     Haringvlietstraat 73
Mevr. Smit – Nadort              Cath.v. Rennestraat 26
Dhr. R. v. Waard                  Niersstraat 13
Dhr. J .v. Willigenburg           Zoomstraat 39 ‘

 

De eerstvolgende vergadering is op 17 oktober a.s. bij Saar Boerlage te 11 uur, Henri Bosmanstraat 54. 

Het secretariaat is voorlopig
 Dhr. A.A. v. Hecke
 Eendrachtstraat 9 ‘
1078 XV Amsterdam –