Jaarverslagen en notulen

Jaarverslagen:
Het bestuur van de vereniging publiceert elk jaar een jaarverslag.
Deze verslagen worden besproken tijdens de jaarlijkse ledenvergadering, meestal in de maand april.

jaarverslag 2004
jaarverslag 2005 (pdf)
jaarverslag 2006 (pdf)
jaarverslag 2007 (pdf)
jaarverslag 2008
jaarverslag 2009

Jaarverslag 2010: zie nieuwsbrief voorjaar 2011
Jaarverslag 2011: zie nieuwsbrief voorjaar 2012
Jaarverslag 2012: zie nieuwsbrief voorjaar2013
J
aarverslag 2013: zie nieuwsbrief voorjaar 2014
Jaarverslag 2014: zie nieuwsbrief voorjaar 2015.
Jaarverslag 2015: zie nieuwsbrief voorjaar 2016
J
aarverslag 2016: zie nieuwsbrief voorjaar 2017
Jaarverslag 2017: zie: nieuwsbrief voorjaar 2018

 

Notulen Ledenvergadering:
In elke voorjaarsnieuwsbrief van de vereniging (zie voor de links hierboven) staan de Notulen van de Algemene
Voor wie aanwezig was hierbij alvast de concept-notulen van de ALV in mei 2017: NotulenALV2017

Ledenvergadering van het voorgaande jaar.
Tot op heden zijn die notulen ter vergadering telkens ongewijzigd geaccordeerd en vastgesteld.

Voor een overzicht van het doel van de vereniging, de beleidsplannen en de statutenklik hier.