Statuten

Op de Algemene Ledenvergadering van 22 mei 2018 heeft het bestuur voorgesteld nieuwe statuten aan te nemen.
De wijzigingen zijn door de vergadering geaccordeerd, en daarna door de notaris verwerkt.
De tekst van de Statuten is nu  derhalve de volgende: nieuwe statuten 2018.
Voor toelichting zie het (concept) verslag van de vergadering: NotulenALV2018 conc

Historie:

In april 2010 heeft de algemene ledenvergadering het voorstel voor wijziging van de statuten bij acclamatie goedgekeurd.
Klik hier voor de nieuwe vastgestelde versie.
Klik hier voor een pdf bestand met de oude statuten van de vereniging uit 1994.