Verzoek reparatie brug: toch wachten tot 2021

augustus 20, 2020
Geen reacties

Mede op verzoek van leden van de vereniging hebben wij op 20 augustus 2020 onderstaand bericht gestuurd naar de drie leden van het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Zuid. Het is een verzoek tot snelle reparatie van een brug die is afgesloten.
We kregen meteen een reactie van de gebiedsmakelaar:
De betreffende brug is echt veel te gevaarlijk nu; ook een laagje bitumen maakt niet dat de brug nu begaanbaar wordt. Dat had de aannemer die hier iets over gezegd heeft ook kunnen/moeten weten.
Deze brug is in het tweede kwartaal van 2021 aan de beurt om helemaal opgeknapt te worden, tot die tijd vindt de gemeente het onverantwoordelijk om hier mensen overheen te laten lopen.

Ons bericht:

Geacht Dagelijks Bestuur,
In de afgelopen maanden is brug 449, die het Beatrixpark (grote weide) verbindt met de Beethovenstraat – zie foto’s – afgesloten geweest om veiligheidsredenen. De brug zou te zwak zijn voor fietsers en autoverkeer. deze brug is alleen bestemd voor voetgangers en wordt/werd met name veel gebruikt door oudere buurtbewoners en ouders met kinderen, omdat je daar op een veilige manier meteen op een mooie plek in het park belandt. Paaltjes begrenzen het andere verkeer.
Een aantal dwarsbalken van de brug vertoonde inderdaad slijtgaten, maar dit werd door een aannemer van de gemeente vakkundig weggewerkt door middel van het plaatsen van platen multiplex, die alle gaten bedekten. Op een andere brug, die eveneens toegang geeft tot de grote weide en waar wel dienstauto’s over rijden, werd dezelfde methode toegepast. Op die andere brug werd daarna een zwarte laag bitumen/asfalt aangebracht om de brug stroef te maken en werd die brug weer opengesteld.
Brug 449 kreeg, mede tot verwondering van de aannemer, geen asfaltlaag en bleef tot nu toe dus afgesloten.
Wel is bekend dat beide bruggen in de loop van 2021 vervangen zullen worden, maar gevreesd wordt dat dit
wel eens veel langer zou gaan duren.
Omdat brug 449 veel gebruikt wordt door oudere parkbezoekers, voor wie het omlopen naar andere bruggen vaak al “een brug te ver is”,  vragen wij u om binnen uw organisatie erop aan te dringen dat deze brug snel wordt opengesteld, uiteraard na aanbrengen van die beschermende anti-sliplaag.
Eerdere verzoeken van buurtbewoners hebben tot op heden geen resultaat opgeleverd.
Wellicht kunt u de brug wel slaan.
Met dank en vriendelijke groet,
Marleen Munniksma
Vereniging Vrienden van het Beatrixpark