WOB verzoek n.a.v. Erotisch Centrum

5 apr 2022 | Nieuwste Berichten, Park in de pers

Om op te hoogte te komen en te blijven van de mogelijke plannen om ZUID/RAI-omgeving aan te wijzen voor een nieuwe locatie voor een Erotisch centrum (om de Wallen te ontzien) hebben wij bijgaand WOB verzoek naar de gemeente gestuurd.
Wij houden u van het verloop op de hoogte.

Update mei 2022:
In het RAI-beraad, het overleg tussen de RAI en de omwonenden, hebben wij vragen gesteld over het erotisch centrum. Bijgaand de tekst daarover in de notulen van dat overleg op 5 april 2022:

Standpunt Rai betreffende mogelijke komst van erotisch-centrum nabij de Rai.
Het onderwerp is aangewakkerd door een artikel in het Parool. De bewoners hebben een brief naar het college en de raad gestuurd, ondertekend door alle bewonersverenigingen rondom Rai. Deze kon helaas niet meer in het vorige RAI-beraad besproken worden. In raadsvergadering kwam naar voren dat geen enkele buurt behoefte heeft aan een erotisch-centrum. Vrienden van Beatrixpark maken zich voornamelijk zorgen om wat er in de omgeving van het erotisch-centrum af zal gaan spelen. De gemeente wil geen erotisch-centrum in een kwetsbare buurt en Zuidas wordt niet als zodanig gekenmerkt, vandaar dat de Rai als serieuze optie wordt gezien voor deze locatie. Bewoners zijn benieuwd naar het standpunt van de Rai omtrent de mogelijke komst van een erotisch-centrum. Stephanie Mathas antwoordt de Rai op het moment geen uitspraken kan doen omtrent dit onderwerp. De directie Rai gaat in overleg met de gemeente om hun standpunt te geven. Communicatie hierover zal vanuit de gemeente komen, aangezien Rai geen initiatiefnemer is van het erotisch-centrum.

Update april 2022:
We hebben inmiddels reactie gekregen: 159 documenten die betrekking hebben op het proces van de keuze voor een nieuwe locatie. Helaas is daar nog weinig uit af te leiden; wel duidelijk is dat “het RAI gebied/ de Zuidas” nog in de race is als voorkeurslocatie. Maar hoe wat waar, daar is nog niets over te vinden. We hebben de RAI gevraagd om hun standpunt. De directie heeft laten weten eerst met de gemeente te gaan praten, en daarna het standpunt van de RAI aan de gemeente te laten weten. Wordt vervolgd.

Update 21 februari: hierbij een link naar de gemeentelijke informatie: https://nieuwsbrief.amsterdam.nl/

Update 31 januari 2022: we hebben nog steeds geen antwoord, net als alle andere instanties die een beroep hebben gedaan op de WOB in deze kwestie. Aan aandacht in de media voor het ero-centrum geen gebrek trouwens.
Samen met anderen hebben wij namens de Vrienden een brief aan B&W ondertekend:
https://www.vriendenbeatrixpark.nl/here2/wp-content/uploads/2022/01/22-Protest-erotisch-centrum-RAI-Zuidas-van-buurten-januari-2022.pdf

Update 10 november 2021: we hebben nog steeds helemaal niets gehoord of ontvangen. Die vier weken zijn allang voorbij.

Update 17 augustus: we ontvingen deze mail:
Beste heer/mevrouw,
Op 20 juli 2021 hebben wij uw verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) ontvangen. In uw Wob-verzoek verzoekt u om documenten die zien op de aanwijzing van het Erotisch Centrum op Zuid/Rai.
Wij hebben uw Wob-verzoek inmiddels een aantal weken in behandeling. Wij kunnen uw Wob-verzoek niet afhandelen binnen de termijn van vier weken, omdat wij nog bezig zijn met het beoordelen van de documenten. Daarom verdaag ik op grond van artikel 6, tweede lid, van de Wob de beslistermijn van uw Wob-verzoek met vier weken.

Ons verzoek om info: