Update Beethovenkavel

25 Feb 2022 | Park in the press, Surroundings

foto: ZuidAs

februari 2022: De bouw van de woontorens pal aan het park, op wat het Beethoven kavel 6 en 7 heet, gaat nu echt van start.
Breevast, die hier gaat bouwen, heeft een informatieavond georganiseerd; bijgaand een verslag daarvan:
Breevast – verslag infobijeenkomst

Kavel 2 is inmiddels ook aan de beurt: aanbesteding kavel 2

Voor wie de nieuwsupdates van de Zuidas niet ontvangt hierbij belangrijk nieuws, ook te lezen op: Zuidas- Beethovenkwartier

Aanpassingen
Om de gebouwen geschikt te maken voor het conservatorium verhogen we de eerste etage in de Kapel. Zo creëren we een betere akoestiek. In de ronde zaal van Kapel komt ruimte voor kleinschalige (openbare) optredens, ondersteunend aan het onderwijsprogramma. Op de begane grond verandert er weinig. We vergroten het entreegebied en de begane grond maken we geschikt voor een nieuwe, nog te selecteren horecafunctie. Ook het gebouw Convict krijgt te maken met aanpassingen: beide kopse kanten breiden we uit met een trappenhuis en lesruimtes. Op een aantal verdiepingen voegen we ruimtes samen, ter verbetering van de akoestiek. Ook verbeteren we de geluidsisolatie, zowel tussen de ruimtes als naar de omgeving. Hiermee maken we het gebouw geschikt voor het geven van muziekonderwijs.

Woningbouw

Op het terrein dat ligt voor de kantoren van AkzoNobel, Stibbe en het St. Nicolaaslyceum komen in totaal zo’n 350 woningen, met op de begane grond ruimte voor voorzieningen. De plannen voor deze woningen bestaan al heel lang. Het gaat om kavel 6/7 en kavel 2 (zie het kaartje hieronder). De bouw van woningen op kavel 6/7 start als eerste, waarschijnlijk in de tweede helft van 2022. Op deze locatie is er relatief veel omgevingsgeluid, met name van de A10. Om de geluidsbelasting te verminderen en zo goede kwaliteit van de woningen te waarborgen, worden de woningen wat groter dan aanvankelijk gepland. Een gevolg is dat het aantal woningen naar beneden is bijgesteld naar circa 200, ten opzichte van het aantal van 300 dat we eerder hebben genoemd. Ontwikkelaar Breevast organiseert op korte termijn een informatiebijeenkomst om een toelichting te geven op de plannen. Op kavel 2 komen ongeveer 150 woningen. Hiervoor moet nog een plan worden gemaakt. Voor deze kavel starten we in het eerste kwartaal van 2022 de aanbesteding, die uiteindelijk een ontwikkelaar moet opleveren. We verwachten dat de woningen op beide kavels in 2026 worden opgeleverd.

Ontwerp openbare ruimte

De openbare ruimte tussen de twee nieuwe appartementengebouwen krijgt een groene inrichting. Dit is een belangrijk onderdeel van het bouwplan. Op 13 april 2021 heeft de gemeente een online bijeenkomst georganiseerd waarin belangstellenden konden meedenken over het ontwerp voor de openbare ruimte. We streefden ernaar om in december 2021 een voorlopig ontwerp te kunnen presenteren. Zoals het er nu uitziet, wordt dat in de eerste helft van 2022.

Bomenkap en bouwweg

Voor de geplande bouwactiviteiten zijn al werkzaamheden uitgevoerd om het terrein bouwrijp te maken. De afgelopen jaren zijn onder andere bomen gekapt. We proberen altijd ‘just in time’ te kappen, dus pas op het moment dat het echt nodig is. Dit moment was afgestemd op de toenmalige planning. Omdat de bouw later start, zijn de bomen met de kennis van nu vervelend genoeg te vroeg gekapt. Verder informeerden we u in september 2021 over de aanleg van een bouwweg vanaf de Christian Neefestraat. Deze weg is nodig om de bouwterreinen bij Kapel & Convict en de woningbouwkavels bereikbaar te maken. Omdat de bouw later start, wordt ook de bouwweg wat later aangelegd, namelijk in het eerste kwartaal van 2022. Wel is er inmiddels een dam aangelegd om de gebouwen van Kapel & Convict bereikbaar te maken vanaf deze bouwweg. Deze dam moest dit najaar aangelegd worden omdat de in het water levende dieren in de winter en het voorjaar niet verstoord mogen worden, in verband met overwinteren en broedseizoen. 

zie ook: Zuidas Leeft