Kappen Boom bij A10 op 2 juni

May 28, 2020
0 Comment

Wij ontvingen bijgaand bericht van Zuidplus:

Dinsdag 2 juni wordt een boom naast de A10 ter hoogte van het Beatrixpark verwijderd. Uit een boomveiligheidscontrole is gebleken dat de boom dood is en een direct gevaar vormt voor het langsrijdende verkeer in de vorm van vallende takken en de mogelijkheid van omwaaien. Voor de precieze locatie van de boom zie bijlage. Een ecoloog heeft geconstateerd dat in de boom geen broedende vogels aanwezig zijn.
Geen hinder
De werkzaamheden leveren geen hinder op. Wel zijn voor de veiligheid verkeersregelaars aanwezig.
Vragen en klachten
Indien u vragen heeft over de werkzaamheden, dan kunt u deze mailen naar omgeving@zuidplus.amsterdam. Heeft u klachten tijdens de werkzaamheden dan kunt u dag en nacht contact opnemen met het Informatiecentrum Zuidas: 0800 5065, contact@zuidas.nl.

Met vriendelijke groet,

Christine Davidse
Omgevingsmanager ZuidPlus