Request to repair bridge: not until 2021

August 20, 2020
0 Comment

Partly at the request of some members of the Vereniging we sent the message below on 20 August 2020 to the three members of the Stadsdeel Zuid Dagelijks Bestuur. It includes a request to repair the closed bridge. We immediately received a response from the Gebiedsmakelaar:

The bridge concerned is far too dangerous at the moment; a layer of bitumen will not make the bridge safe. The bridge will be restored in full in the second quarter of 2021. Until that time the municipality thinks it is irresponsible to let people walk over it.

Our message:

Geacht Dagelijks Bestuur,
In de afgelopen maanden is brug 449, die het Beatrixpark (grote weide) verbindt met de Beethovenstraat – zie foto’s – afgesloten geweest om veiligheidsredenen. De brug zou te zwak zijn voor fietsers en autoverkeer. deze brug is alleen bestemd voor voetgangers en wordt/werd met name veel gebruikt door oudere buurtbewoners en ouders met kinderen, omdat je daar op een veilige manier meteen op een mooie plek in het park belandt. Paaltjes begrenzen het andere verkeer.
Een aantal dwarsbalken van de brug vertoonde inderdaad slijtgaten, maar dit werd door een aannemer van de gemeente vakkundig weggewerkt door middel van het plaatsen van platen multiplex, die alle gaten bedekten. Op een andere brug, die eveneens toegang geeft tot de grote weide en waar wel dienstauto’s over rijden, werd dezelfde methode toegepast. Op die andere brug werd daarna een zwarte laag bitumen/asfalt aangebracht om de brug stroef te maken en werd die brug weer opengesteld.
Brug 449 kreeg, mede tot verwondering van de aannemer, geen asfaltlaag en bleef tot nu toe dus afgesloten.
Wel is bekend dat beide bruggen in de loop van 2021 vervangen zullen worden, maar gevreesd wordt dat dit
wel eens veel langer zou gaan duren.
Omdat brug 449 veel gebruikt wordt door oudere parkbezoekers, voor wie het omlopen naar andere bruggen vaak al “een brug te ver is”,  vragen wij u om binnen uw organisatie erop aan te dringen dat deze brug snel wordt opengesteld, uiteraard na aanbrengen van die beschermende anti-sliplaag.
Eerdere verzoeken van buurtbewoners hebben tot op heden geen resultaat opgeleverd.
Wellicht kunt u de brug wel slaan.
Met dank en vriendelijke groet,
Marleen Munniksma
Vereniging Vrienden van het Beatrixpark