Bestemmingsplannen

Nieuwste informatie over het gebied: twee documenten met de plannen voor regio Zuid-as en Buitenveldert
juni 2014: Gebiedagenda_Zuid_DB GebiedsanalyseBuitenveldertZuidas

Voor overheidsinformatie over alle bestemmingsplannen in Amsterdam klik hier

Er zijn diverse bestemmingsplannen voor het gebied waar het Beatrixparkpark in ligt en/of aan grenst.

Bij het totstandkomen van deze plannen heeft de vereniging, vaak in samenwerking met anderen, haar mening laten horen.

Voor informatie over het Bestemmingsplan Prinses Irenebuurt klik hier.

Voor informatie over en kaarten van het gebied Beethovenkwartier klik hier.
2014: er is een nieuwe versie van het bestemmingsplan voor het gebied Beethoven:
http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2014/3maart/terinzagelegging-0/

Voor informatie over bestemmingsplan Rai en omgeving klik hier
2014: er is een nieuwe versie van het bestemmingsplan RAI en omgeving in behandeling: http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2014/3maart/terinzagelegging/

Hierbij een link naar de Concept-keuze notitie Bestemmingsplan Stadion- en Beethovenbuurt (pdf bestand 1,5 MB) van 11 mei 2010.

Bijgaand de tekst van de brief die het bestuur schreef naar aanleiding van het gepresenteerde Ontwerp Structuurvisie 2040 Amsterdam. Het Milieucentrum Amsterdam, nu De Gezonde Stad, (site: www.milieucentrumamsterdam.nl ) heeft ook een zienswijze op de Structuurvisie Amsterdam: samenvatting.