Acties en rechtszaken

De Vereniging Vrienden van het Beatrixpark is ontstaan vanuit een reagerende verontruste groep bewoners.
De vereniging is ook daarna regelmatig gedwongen (geweest) tot het inzetten van juridische middelen om het park te beschermen tegen ongewenst verbouwing, kap van bomen of onvoldoende respect voor de Monumentenstatus.

Vanaf 2012 / 2013 is die actieve, soms wat agressieve houding bewust door het bestuur verlaten.
Gekozen is voor een meer overleggende houding richting stadsdeelbestuur, gemeentebestuur en Zuidas. Dit is ook in een convenant vastgelegd.
Gebleken is dat dit een juiste keuze is: we hebben het idee dat onze mening nu eerder wordt gevraagd, onze stem beter gehoord en we goed de ruimte krijgen om tijdig mee te denken.

In de nieuwsbrieven wordt telkens een overzicht gegeven van de eventuele nog lopende juridische stand van zaken,onder het kopje ” Dossiers, dossiers”.

Evenementen: Belangrijk voor wat wel en niet mag in het park: de Evenementenvergunning. Zie bijgaande regels van het stadsdeel, met het Beatrixpark op pagina 76, 77 en 78. :evenementenbeleid_stadsdeel_zuid_2011

Voor informatie en vragen kunt u terecht bij het bestuurslid
Joep Hesseling (tel 020-6727690 of 06-22791346) of mail: joep@aamhesseling.nl

U kunt hieronder informatie vinden over de volgende zaken:

  • Historie (rechtszaken die inmiddels zijn afgesloten ,
    zoals de zeppelins, kapvergunningen en “landjepik”)

Recente rechtszaken en actiepunten:

Leden van het bestuur hebben regelmatig zitting in overleggen, zoals van de Amsterdamse Parken, het Bewonersoverleg Zuidas, het overleg geheten “cocreatie” , waarbij de inrichting van het zuidelijk deel van het park aan de orde was, etc.

Vroegere juridische onderwerpen:

  • Klik hier voor info over Kabel- en leidingenbrugover de A10
  • Klik hier voor info over bebouwing Beethoven-kavel en de bomenkap die daarbij plaatsvond
  • Uitbreiding Rai
  • Klik hier voor info over gebruik lichtreclames op gebouwen
  • klik hier voor informatie over “Groen-voor-Rood” afspraken.

Inspraak door voorzitter

Om u een idee te geven van de acties van het bestuur hierbij een aantal inspraak-teksten,
Bijvoorbeeld over Leefomgeving: inspraak mei 2015 en zoals Marleen Munniksma die bijvoorbeeld alweer een tijd geleden op 23 maart 2011 heeft ingesproken;
Zuid-As & Dok; Kwartaalrapportage ZuidAs; ING en Beethoven .
We voegen ook toe de zienswijze over de kabel- en leidingenbrug van 21 april 2011.

Marleen in kenmerkende houding!

Marleen in kenmerkende houding!