Ontwikkelingen

Beethoven fase 2: voorlopig ontwerp openbare ruimte

Tijdens de Algemene Ledenvergadering in mei 2023 hebben medewerkers van de Zuidas een presentatie gehouden over de plannen voor de inrichting van de openbare ruimte tussen en naast de nieuw te bouwen woningen/flats in het gebied Beethoven. (kavel 6/7 en kavel 2) De...

Lees meer

Rwanda monument in Beatrixpark

Op 18 april is het Rwanda monument plechtig geïnstalleerd: Hierbij de informatie die wij vanuit het stadsdeel ontvingen: Op 2 augustus 2021 heeft de Rwandese ambassadeur in Nederland Burgemeester Halsema per brief verzocht mee te werken aan de realisatie in Amsterdam...

Lees meer

Beethoven kavels 6/7 en 2

In het gebied tussen het water langs Convict en Kapel aan de ene en AkzoNobel aan de andere kant worden woontorens gebouwd op twee plaatsen: Kavel 6/7, aan de zuidelijke rand. Hier bouwt Breevast, daarover meer op hun site: https://breevast.nl/beatrixpark-kavel-6-7/...

Lees meer

Stemmen op buurtplannen

Stadsdeel Zuid heeft weer een budget ter beschikking gesteld waarmee burgers plannen voor hun buurt kunnen realiseren. U kunt daar over mee stemmen. Een aantal van deze plannen betreft ook deels het Beatrixpark. Binnen het bestuur hebben wij verschillende meningen...

Lees meer

Publieksonderzoek naar Groen in Amsterdam

Een van onze bestuursleden is lid van een burgerpanel. Daar kregen wij het volgende bericht over: Geacht lid van het burgerpanel, Voor 2020 heeft het burgerpanel gevraagd om een onderzoek naar het groen in Amsterdam. Dit onderzoek hebben wij vandaag gepubliceerd. We...

Lees meer

Denk mee over de inrichting bij de nieuwbouw

Vlak bij het Beatrixpark verrijzen binnen enkele jaren twee appartementengebouwen met in totaal zo’n 350 woningen. De ruimte ertussen en eromheen krijgt een nieuwe groene inrichting. Op 13 april 2021 kunt u online meedenken over het ontwerp. Meld u hier aan bij de...

Lees meer

Stemmen op de Koepeltjes

Iedereen in Amsterdam Zuid heeft in oktober 2020 een brief in de bus gehad met een code, om mee te kiezen uit een aantal buurtinitiatieven waaraan een budget uitgegeven gaat worden.De Vrienden hebben daarvoor een plan ingediend, om de oude Floriade-koepeltjes te...

Lees meer

De strijd tegen de Japanse Duizendknoop gaat door.

Update 23/9: onderstaand bericht dateert van 3 augustus. Maar inmiddels is het initiatief bekender: in Amsterdam, een uitgave van de gemeente, staat een artikel over de groep die wekelijks de Duizendknoop in het park aanpakt: zie pagina 13: 6.Zuid-september2020...

Lees meer

Evenementenbeleid gemeente Amsterdam: inspraak

Het college van burgemeesters en wethouders heeft op 30 juni 2020 de conceptwijzingen evenementenbeleid en APV vrijgegeven voor inspraak. De inspraakperiode is van 30 juli tot en met 10 september 2020. Bekijk voor meer informatie de bekendmaking de Kennisgeving...

Lees meer

Groenvisie Amsterdam en acties

Groenvisie De gemeente Amsterdam heeft in de concept-‘Groenvisie 2050’ een beeld geschetst van Amsterdam als groene stad. Hierin is te lezen hoe de gemeente tussen nu en 2050 denkt over vergroenen van de stad. Later volgt er een uitvoeringsfase. Het Parkenoverleg (PO)...

Lees meer