Plannen voor tijdelijk gebruik Convict

8 mrt 2023 | Nieuwste Berichten

Bijgaande bewonersbrief is verspreid, over het voornemen te onderzoeken of het Convict geschikt gemaakt kan worden voor tijdelijke opvang van vluchtelingen. Voor zover nu bekend is er nog geen partij geweest die  – nadat het Conservatorium heeft moeten afhaken – een haalbaar voorstel heeft gedaan voor permanente invulling.
Bewonersbrief convict

Beste bewoners en ondernemers,
Er komen nog dagelijks vluchtelingen uit Oekraïne aan in Amsterdam. De noodopvang voor vluchtelingen uit Oekraïne vindt plaats in hotels, hostels en op boten. Deze locaties zijn niet geschikt voor de lange termijn. Daarom zoeken we in de hele stad naar locaties waar de vluchtelingen uit Oekraïne terecht kunnen voor een periode van één tot drie jaar. Een van deze mogelijke locaties ligt bij u in de buurt, namelijk het voormalige Sint Nicolaasklooster – onderdeel van Kapel & Convict – aan de Prinses Irenestraat 19.

Onderzoek
Op dit moment wordt onderzocht of de bovengenoemde locatie geschikt is om ongeveer honderd vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen voor de duur van circa twee jaar. Als dit mogelijk blijkt, wordt deze locatie ingericht met tijdelijke opvangplekken. Zodra er meer bekend is informeren wij u hierover.

Opvang van vluchtelingen in Amsterdam
Op dit moment vangt de gemeente Amsterdam circa 2400 vluchtelingen uit Oekraïne op in verschillende gemeentelijke opvanglocaties. Daarnaast verblijven zo’n 3500 vluchtelingen bij gastgezinnen.

Meer informatie
We kunnen ons voorstellen dat u hierover vragen heeft. Op www.amsterdam.nl/oekraine vindt u meer informatie over de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Ook kunt u bellen met 14020 of mailen naar opvangoekraine@amsterdam.nl.