Oekraïeners tijdelijk in Convict

30 mei 2023 | Nieuwste Berichten, Ontwikkelingen

Update januari 2024:
de renovatie van het gebouw wat geschikt gemaakt wordt voor noodopvang loopt nog weer uit. De planning is nu oplevering in maart.

Update 1 juni 2023: (tekst Bureau Zuidas: bericht Zuidas)

“In april berichtten we al over de komst van opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen in het monumentale Kapel & Convict. Daarvoor wordt het gebouw de komende tijd gereedgemaakt. Op 31 mei plaatst de aannemer een drijvend platform in de vijver naast Kapel & Convict en legt vanaf diezelfde datum in twee weken tijd een bouwroute aan tussen het ponton en de Christiaan Neefestraat (naast het AkzoNobel Center). Zo kan het bouwverkeer het toch al drukke fietspad in de Prinses Irenestraat mijden en wordt schade aan het fietspad voorkomen.

In oktober vorig jaar verwijderden we juist een tijdelijke dam uit de vijver. Die was ook bedoeld voor bouwverkeer, maar dan voor het realiseren van een dependance van het Conservatorium van Amsterdam in Kapel & Convict. Toen dat project vanwege stijgende bouwkosten niet doorging verwijderden we de tijdelijke dam weer. Nu komt daar dus een ponton voor terug.

Opvang medio november gereed

De werkzaamheden aan het Convict (het flatgebouw) zijn inmiddels gestart. Eerst laten we asbest uit het pand verwijderen. Daarna voeren we noodzakelijke herstelwerkzaamheden uit aan de gevel en het dak, zoals het vernieuwen van het glaswerk aan de buitenkant en het schilderen van de stalen kozijnen. De uiterlijke veranderingen aan het gebouw zullen in verband met de monumentale status overigens minimaal zijn. Tot slot maken we de kamerindelingen, creëren we in Kapel gemeenschappelijke ruimtes en worden de installaties in orde gebracht. We verwachten halverwege november klaar te zijn met de werkzaamheden. Eind december nemen de Oekraïense vluchtelingen hun intrek in het gebouw.

Opvang van Oekraïners in Amsterdam

In totaal worden honderd opvangplekken in Kapel & Convict gecreëerd. Medewerkers van het Leger de Heils zullen dagelijks op de locatie aanwezig zijn om professionele begeleiding en ondersteuning te bieden aan de vluchtelingen. Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne worden door de gemeente Amsterdam ongeveer 2.800 vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. Bij gastgezinnen wonen er daarnaast nog zo’n 3.500. In Zuidas is het Holiday Inn aan de De Boelelaan 2 sinds maart 2022 ook een opvangplek voor Oekraïense vluchtelingen.”

Algemene informatie over de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne is te vinden op de website van de gemeente Amsterdam. U kunt ook bellen naar 14020 of mailen naar opvangoekraine@amsterdam.nl.

Update 18 april:
In vervolg op de eerdere bewonersbrief is nu bekend dat besloten is het gebouw geschikt te maken voor tijdelijk opvang: Bewonersbrief
In april wordt begonnen met de aanpassing van het gebouw.

8 maart 2023: Bijgaande bewonersbrief is verspreid, over het voornemen te onderzoeken of het Convict geschikt gemaakt kan worden voor tijdelijke opvang van vluchtelingen. Voor zover nu bekend is er nog geen partij geweest die  – nadat het Conservatorium heeft moeten afhaken – een haalbaar voorstel heeft gedaan voor permanente invulling.
Bewonersbrief convict

Beste bewoners en ondernemers,
Er komen nog dagelijks vluchtelingen uit Oekraïne aan in Amsterdam. De noodopvang voor vluchtelingen uit Oekraïne vindt plaats in hotels, hostels en op boten. Deze locaties zijn niet geschikt voor de lange termijn. Daarom zoeken we in de hele stad naar locaties waar de vluchtelingen uit Oekraïne terecht kunnen voor een periode van één tot drie jaar. Een van deze mogelijke locaties ligt bij u in de buurt, namelijk het voormalige Sint Nicolaasklooster – onderdeel van Kapel & Convict – aan de Prinses Irenestraat 19.

Onderzoek
Op dit moment wordt onderzocht of de bovengenoemde locatie geschikt is om ongeveer honderd vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen voor de duur van circa twee jaar. Als dit mogelijk blijkt, wordt deze locatie ingericht met tijdelijke opvangplekken. Zodra er meer bekend is informeren wij u hierover.

Opvang van vluchtelingen in Amsterdam
Op dit moment vangt de gemeente Amsterdam circa 2400 vluchtelingen uit Oekraïne op in verschillende gemeentelijke opvanglocaties. Daarnaast verblijven zo’n 3500 vluchtelingen bij gastgezinnen.

Meer informatie
We kunnen ons voorstellen dat u hierover vragen heeft. Op www.amsterdam.nl/oekraine vindt u meer informatie over de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Ook kunt u bellen met 14020 of mailen naar opvangoekraine@amsterdam.nl.