Bestuur

De Vereniging Vrienden van het Beatrixpark heeft een onbezoldigd bestuur met acht leden.
Alle bestuursleden zijn al vele jaren in functie, sommige zelfs meer dan tien jaar. Tijdens de ALV van 2020 zijn twee nieuwe bestuursleden toegetreden.
Indien nodig wordt de benoeming van en bestuurslid op de algemene ledenvergadering aan de orde gesteld en bij herkiesbaarstelling opnieuw vastgesteld.
Elk bestuurslid heeft een taakgebied, zoals hieronder vermeld.
Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af in de Algemene Ledenvergadering aan de hand van schriftelijke rapportages, jaarstukken en financiële gegevens, die gewoonlijk via de Nieuwsbrief, die twee keer per jaar verschijnt, worden gepubliceerd.

Voor meer informatie over de individuele bestuursleden kunt u hieronder op hun naam klikken.

bestuur

FunctieNaammailadres
lidMarleen Munniksmafammunniksma@hotmail.com
secretarisMirjam Louissemlouisse@dds.nl
penningmeesterTanneke den Blaauwent.denblaauwen@kpnmail.nl
deel-voorzitter, redactie en websiteElodie Luingeelodie.e@mac.com
juridische zakenJoep Hesselingjoep@aamhesseling.nl
projecten en persAnne-Mariken Raukemaamraukema@icloud.com
lidNahna de Braaknahnadebraak@hotmail.com
erelidBarbara van Helden-Pathuisbarbarapathuis@gmail.com
aspirant lid; deel-voorzitterBrecht van Beersbrechtvanbeers@hotmail.com