Bestuur

De Vereniging Vrienden van het Beatrixpark heeft een onbezoldigd bestuur met zes leden.
Alle bestuursleden zijn al vele jaren in functie, sommige zelfs meer dan tien jaar.
Indien nodig wordt de benoeming van en bestuurslid  op de algemene ledenvergadering aan de orde gesteld en bij herkiesbaarstelling opnieuw vastgesteld.
Elk bestuurslid heeft een taakgebied, zoals hieronder vermeld.
Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af in de Algemene Ledenvergadering aan de hand van schriftelijke rapportages, jaarstukken en financiële gegevens, die gewoonlijk via de Nieuwsbrief, die twee keer per jaar verschijnt, worden gepubliceerd.

Het bestuur tijdens de Algemene Ledenvergadering in mei 2014:

DSC00381

Voor meer informatie over de individuele bestuursleden kunt u hieronder op hun naam klikken.

bestuur

FunctieNaammailadres
voorzitterMarleen Munniksmafammunniksma@hotmail.com
secretarisMirjam Louissemlouisse@dds.nl
penningmeesterBarbara van Helden-Pathuisbarbarapathuis@gmail.com
redactie en websiteElodie Luingeelodie.e@mac.com
juridische zakenJoep Hesselingjoep@aamhesseling.nl
projecten en persAnne-Mariken Raukemaamraukema@icloud.com