Bestuur

De Vereniging Vrienden van het Beatrixpark heeft een onbezoldigd bestuur met negen leden.
Alle bestuursleden zijn al vele jaren in functie, sommige zelfs meer dan tien jaar. 
Indien nodig wordt de benoeming van en bestuurslid op de algemene ledenvergadering aan de orde gesteld en bij herkiesbaarstelling opnieuw vastgesteld.
Elk bestuurslid heeft een taakgebied, zoals hieronder vermeld.
Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af in de Algemene Ledenvergadering aan de hand van schriftelijke rapportages, jaarstukken en financiële gegevens, die gewoonlijk via de Nieuwsbrief, die twee keer per jaar verschijnt, worden gepubliceerd.

Voor meer informatie over de individuele bestuursleden kunt u hieronder op hun naam klikken.

bestuur

FunctieNaammailadres
duo-voorzitter (technisch), webbeheer en redactieElodie Luingeelodie.e@mac.com
secretaris en coördinatie Vrijwilligers ArtsenijhofMirjam Louissemlouisse@dds.nl
penningmeesterTanneke den Blaauwent.denblaauwen@kpnmail.nl
duo-voorzitter (pr en externe contacten)Brecht van Beersbrechtvanbeers@hotmail.com
juridische zakenJoep Hesselingjoep@aamhesseling.nl
projecten en persAnne-Mariken Raukemaamraukema@icloud.com
lidMarleen Munniksmafammunniksma@hotmail.com
lidNahna de Braaknahnadebraak@hotmail.com
lidJantien Brillenburg Wurthjantienbw@gmail.com
erelidBarbara van Helden-Pathuisbarbarapathuis@gmail.com