ANBI

De vereniging heeft goedkeuring van de belastingdienst om in aanmerking te komen voor de ANBI-regeling.

Hiervoor is de volgende informatie van toepassing:
Naam: Vereniging Vrienden van het Beatrixpark. (maar de belasting heeft dat genoteerd onder Vrienden, niet onder Vereniging). 
Het bijbehorende RSIN nummer is 80 53 23 144.
Statuten: zie Statuten.
Contactgegevens: zie onderaan deze pagina, of mail naar mail@vriendenbeatrixpark.nl
Bestuurssamenstelling: zie Bestuur.
Beleidsplan: zie Beleidsplannen
Beloningsbeleid: geen. Het bestuur functioneert geheel op vrijwillige basis
Verslag van activiteiten: deze site, de nieuwsbrieven en de jaarverslagen geven hiervan uitvoerig verslag.
Financiële verantwoording: elk jaar in de eerste nieuwsbrief en op de jaarvergadering worden de financiën verantwoord.

Bijgaand de formulieren van de belastingdienst:
Formulier overeenkomst P.G. 140604  en P.G. toelichting

Kijk voor volledige informatie op www.anbi.nl en www.belastingdienst.nl/anbi.