Ontwikkelingen

Verbeteringen en Ontwikkelingen.

In de loop der jaren is telkens gewerkt aan opknappen en verbeteren van het park. Bijvoorbeeld de renovatie van het ere-plateau. Of de herinrichting van vrijgekomen stukken park.

De ontwikkelingen van meer recentere datum zijn veelal terug te vinden op de site van de Zuidas, omdat dat gedeelte van het park op dit moment de meeste ontwikkelingen kent.

U vindt hieronder meer historische informatie.

Agenda Groen In het voorjaar van 2015 is stadsbreed gediscussieerd over de aanpak van de Amsterdamse Parken.

Bijgevoegd een brief van Abdeluheb Choho, wethouder Openbare Ruimte en Groen, van 30 juni 2015, als reactie op de adviezen voor de Agenda Groen die diversen instellingen, verenigingen en initiatieven hebben gegeven.
Ook het bestuur heeft hieraan bijgedragen.
In de brief wordt verwezen naar enkele bijlagen, die tevens aan dit bericht zijn toegevoegd.

Brief Agenda Groen
Agenda Groen met wijzigingen tov BW versie 9 april
Agenda_Groen_BenW_30juni2015
Hoofdpunten adviesronde Agenda Groen Reactie BW 30juni2015

In september 2014 en daarna wordt hard gewerkt aan de herinrichting van het “nieuwe” deel van het park: daar waar vroeger de school stond, wordt nu een nieuw parkgedeelte gemaakt. Dit is ontworpen in nauwe samenwerking met de vereniging en bewoners, tijdens de “cocreatie-bijeenkomsten”.
Op de jaarvergadering in april 2014 heeft Ton Mulder zijn ontwerp voor dat nieuwe gedeelte laten zien en toegelicht.
Presentatie Vrienden van het Beatrixpark 7 mei 2014_schermversie.
Op een latere bewoners-vergadering in september 2014 heeft hij het voorlopige beplantingsplan toegelicht; ook dit is beschikbaar:
2014 09 18 bewonerspresentatie.

In 2013 en 2014 werd en wordt hard gewerkt aan het opknappen van het Zuidelijke deel van het park.
Hierover vindt u meer en recente informatie bij ZuidAs.

Onderstaand is een greep uit de geschiedenis van het opknappen van het Beatrixpark.

Op 18 december 2003 verscheen een rapport van de dienst Ruimtelijke Ordening (dRO) over de toekomst van het Beatrixpark met de titel “Beatrixpark: wensbeeld voor de toekomst, van buurtpark naar stadspark?”
Vernieuwing van het park is volgens dRO nodig vanwege demografische veranderingen in de omgeving (toename aantal arbeidsplaatsen) en de gebruikstrends van de laatste decennia.
Daarnaast is vernieuwing nodig omdat de omgeving gaat veranderen door de ontwikkeling van de Zuidas.
Een designmuseum is gepland op de plaats waar nu de Christus’ Geboorte kerk staat. Dit onaantrekkelijke deel van het park kan een mooie, vanzelfsprekende entree tot het park worden. De auteurs voorzien een mensenmassa in het park in 2018 vanwege de groei van NS Station Zuid tot wellicht het vierde station van Nederland.
Het deel van het park dicht bij het station wordt een bruisend stadspark. Het oude deel van het park buiten de doorgaande fietspaden blijft een echte stadstuin waar rust heerst. Het rapport is nog niet af. Het ruimtelijk plan en plan van aanpak zijn nog niet gereed.

Eind 2004 werd door stadsdeel ZuiderAmstel en Projectbureau Zuidas een nota over de toekomst van het park gepresenteerd. Bijna elke vierkante meter van het park is in deze nota beschreven, waarbij is aangegeven wat men van plan is te gaan doen.
In het Projectenvoorstel is aangegeven wat er in 2005 zou gaan gebeuren. Daarvan is tot nu toe een gedeelte gerealiseerd. Nieuwe banken en prullenbakken zijn geplaatst in april 2007.
Bij de ingangen zijn op 4 juli 2007 informatiepanelen met een plattegrond en de huisregels van het park geplaatst. Ook wil men nieuwe speeltoestellen bij het kinderbadje plaatsen (uitvoering najaar 2008) en een heg planten aan de oostzijde (al uitgevoerd). Een ander project dat zal worden aangepakt betreft de cirkels in de grote speelweide.
Deze zullen waarschijnlijk najaar 2008 vervangen worden door een smaller pad met dezelfde keien. Van de keien die overblijven zal een keerwand voor het Ereplateau worden gemaakt. De huidige houten keerwand is namelijk aan vervanging toe. Ook zal het Ereplateau grondig worden opgeknapt.

Beheerplan Beatrixpark: let op, groot bestand:  beheerplan Beatrixpark 171209 a (origineel)

Versie januari 2004: tekst wensbeeld 270104

Foto’s van de renovatie van het Ereplateau :

WerkzPark1 WerkzPark2 WerkzPark3 WerkzPark4 WerkzPark5 WerkzPark6

Voortgang werkzaamheden

Stilstaan bij de renovatie van het Beatrixpark

Op 16 april 2009 hebben Vrienden van het Beatrixpark, wethouder Boes,  medewerkers van het stadsdeel/groenvoorziening en de medewerkers van de ingehuurde bedrijven even samen stilgestaan bij de nieuwste ontwikkelingen.

Door het slechte weer van de laatste weken is het werk nog niet helemaal opgeleverd. Toch lieten we de geplande kleine feestelijkheid doorgaan met een speech en een soort officiële handeling:  in een van de keermuren van het Ereplateau, waar nu met de hand steen voor steen het metselwerk vordert, is een boodschap ingemetseld. Namens de Vereniging is dat een dvd met de hele site van de vereniging er op, namens het stadsdeel een geplastificeerd bericht. De heer Boes en mevrouw Munniksma metselden die boodschappen samen in.
Wellicht, als ooit – hopelijk pas over heel veel jaren – die muur opnieuw gerenoveerd wordt, vinden de Vrienden uit de toekomst dit bericht van nu.
Wethouder Boes memoreerde het heugelijke feit dat in heel stadsdeel ZuiderAmstel op dit moment de parken worden opgeknapt dankzij de gelden van het Groenfonds Groen.
Marleen Munniksma dankte hem namens de Vereniging, maar liet tegelijk ook een kritisch woord horen over wat er allemaal nog zou moeten gebeuren. Zij hoopt dat het anderhalf miljoen dat voor het Beatrixpark gereserveerd is, nog ruimte laat voor meer renovatie.
Een medewerker van firma De Vries legde de aanwezigen uit waarom die diepe gracht gegraven is, en hoe de verschillende stenen overal hergebruikt worden.
Daarna liepen we via het nieuwe slingerpad naar restaurant As voor een praatje en een borrel na. De hekken rond dat pad en de zitcirkels blijven nog even staan, totdat het nieuw ingezaaide gras goed is aangeslagen.

Juni 2009: De renovatieplannen beginnen nu echt vruchten af te werpen: het Ereplateau (aan de wei met het beeld van de spelende hond) is in ere hersteld.

Quickscan Beatrixpark: In begin 2010 heeft het Bureau Zuidas een Quickscan laten uitvoeren. U kunt deze nota inzien via bijgaande link: boekje quickscan beatrix sept2009 – groot bestand!-) met daarbij de aantekening dat dit stuk geen formele status heeft, en dat er derhalve geen rechten aan ontleend kunnen worden. De vereniging vrienden van het Beatrixpark is de Zuidas erkentelijk voor het feit dat er bijzondere aandacht wordt besteed aan het park, en dat er serieuze pogingen ondernomen worden om, samen met ons, zo veel mogelijk het park te behouden.

Koepeltjes: Herman Wals heeft als deelraadslid van het oude stadsdeel Zuideramstel aangedrongen op het plaatsen van zogeheten ‘ follies’ als vervanging van de ingestorte en weggehaalde koepeltjes. De deelraad heeft met zijn verzoek ingestemd. Toch loopt dat niet zoals verwacht voor de brief van Herman Wals (april 2010 :  brief wals ) aan de deelraad over het feit dat het er naar uitziet dat nu toch de oude koepeltjes hersteld gaan worden, in plaats van vervangen door nieuwe.

Ingangen:
In bijgaand document kunt u zien wat de plannen zijn met de opknapbeurt van de ingangen van het oude gedeelte van het park. In het voorjaar en de zomer van 2012, later dan verwacht, is aan de ingangen gewerkt. Helaas lag het erg nog maar treurig bij (het is nu juli 2012); de vakken die nieuw zijn moeten nog beplant worden, en er is meer weggehaald dan verwacht. De vereniging heeft telkens overleg hierover met de uitvoerders. Na veel vijven en zessen is het resultaat uiteindelijk , vinden wij, mooi geworden: een consequente vormgeving die laat zien waar het park begint en de straat eindigt. VO ingangen 29 april 2011

Parkgebouw:
Een van de plezierigste verbeteringen was natuurlijk het compleet vernieuwen van het parkgebouw in 2012/2013. Klik hier voor meer informatie.