Vleermuizen

1.

In 2015 is in opdracht van het Stadsdeel Zuid door de firma Pius Floris een onderzoek gedaan naar Vleermuizen in het Beatrixpark.
Bijgaand het rapport uit november hierover: Beatrixpark rapportage vleermuis .
(let op, de overzichtsfoto van het gebied is een oude; alle nieuwe gebouwen in het gedeelte langs de Beethovenstraat staan er nog niet op.)

Het onderzoek en verslag van de nachtelijke vang-tochten leest als een thriller. (een bardetector ! )

Bijzonder is, dat er voor het eerst in dit deel van Nederland een Bosvleermuis is waargenomen. Dit is een strikt beschermde diersoort. Ook hebben de onderzoekers een kleine dwergvleermuis gevangen (en weer losgelaten); wat nog niet eerder is gebeurd.
Een belangrijk advies naar aanleiding van het onderzoek betreft de restricties op het organiseren van evenementen. Het advies:

“Verspreid over het gehele park zijn foeragerende vleermuizen aangetroffen. De gewone en ruige dwergvleermuis zijn opportunistische soorten. Deze soorten kunnen wanneer een foerageergebied tijdelijk ongeschikt is makkelijk een ander in de buurt liggend foerageergebied vinden. De laatvlieger en de bosvleermuis stellen meer specifieke eisen aan hun foerageergebieden. Deze soorten foerageren vooral langs boomkronen en bij windstil weer boven open plekken in bossen en parken. In het Beatrixpark zijn de laatvlieger en de bosvleermuis vooral langs en boven de ligweide in het centrale deel van het park aangetroffen.

Met betrekking tot het organiseren van evenementen in het Beatrixpark en de aanwezigheid van vleermuizen kan het volgende advies worden gegeven.
– Organiseer geen evenementen op de centraal in het park gelegen ligweide na zonsondergang. Deze beperking geldt alleen voor de zomerperiode (1 juni-1 september) en wanneer er verlichting wordt gebruikt.
– Op andere locaties in het park zoals het zandstrandje kunnen wel evenementen georganiseerd worden.

Met betrekking tot het verwijderen van grote bomen in het park kan het volgende advies worden gegeven.
– Wanneer er grote bomen verwijderd worden, mag dit alleen in meerdere jaren gefaseerd worden uitgevoerd zodat niet in één keer een groot deel van het park kaal wordt gezaagd.
– Controleer voor het vellen of er geen holte en/of scheuren in de boom zitten waar zich vleermuizen in op kunnen houden. Laat dit bij twijfel eerst onderzoeken.
– Wanneer er grote bomen rond de ligweide worden verwijderd vervang deze dan door bomen van dezelfde grootte klasse.”

2. Eind 2019 verscheen een rapportage over Vleermuizen in de Amsterdamse Parken: Vleermuizen