Honden

Het Hondenbeleid in het Beatrixpark.

hondenkaart-2

losloopbeleid in Zuid

Er zijn veel hondenbezitters te vinden in het Beatrixpark, vooral op de ” hondenweide”, waar de zitcirkel een sociaal ontmoetingspunt is.
Het bestuur van de vereniging heeft al jaren geleden besloten geen standpunt in te nemen over het al dan niet wenselijk zijn van het laten loslopen van honden in het park. Immers, zowel voor- als tegenstanders zijn lid, en voor beide standpunten is wat te zeggen.
Daarom volstaan we hier met het weergeven van het formele beleid met betrekking tot plaatsen waar u uw hond los mag uitlaten.

Relevantie en actuele informatie over wat wel en niet mag met een hond in Amsterdam Zuid vindt u op de site van het stadsdeel: www.zuid.amsterdam.nl/wonen_en/natuur_en_milieu/beleid-0/dieren-zuid/honden-zuid/

losloopbeleid in Beatrixpark

 

Wat vooraf ging:
De raad van ZuiderAmstel heeft op 17 oktober 2006 het nieuwe hondenbeleid voor ZuiderAmstel vastgesteld.
Hierboven een kaartje van de indeling van het Beatrixpark. Het groen ingekleurde gedeelte is het losloopgebied.

Het rood weergegeven gedeelte is het verbodsgebied. Het overige gebied (dus het witte gedeelte) is aanlijngebied.

Op 4 oktober 2007 heeft het stadsdeel bekendheid aan het hondenbeleid gegeven.

Op 10 maart 2008 zijn in opdracht van het stadsdeel twee enorme paneelkasten voor de kaarten
van het hondenbeleid in het park geplaatst. De ene staat aan westzijde van het Boerenweteringpad.
De ander staat ten zuiden van de Rosenthalbank.
De kaarten van het hondenbeleid zijn op 28 maart 2008 in de kasten geplaatst.
Onze voorzitter heeft het stadsdeel gevraagd de panelen te verplaatsen naar de ingangen,
omdat wij vinden dat in het monumentale deel van het park geen grote paneelkasten thuishoren.
hondenbeleid paneel
Overigens heeft het bestuur van de Vereniging besloten neutraal te blijven voor wat betreft
het wel of niet (los) laten lopen van honden in het park. Er zijn immers evenveel leden voor als tegen.

Hieronder vindt u de stukken die aan de invoering van het nieuwe beleid vooraf zijn gegaan.

Raadsvoorstel (pdf)
Notitie Hondenvoorzieningen (pdf)
Nota van beantwoording incl. verslag inspraak (pdf)
Verslag van de vergadering van 19 september (pdf)
Brief met aanpassingen (pdf)
Raadsvoorstel besluitvorming (pdf)
Besluit 17 oktober 2006 (pdf)