Bomenkap: op twee plaatsen .

februari 20, 2021
Geen reacties

Voorbereiding bouw Zuidas-Dok: Langs het talud van de snelweg worden nu bomen gekapt om plaats te maken voor een bouwweg voor het Zuidasdok: lees hier meer: zuidas-info Voorbereiding (ver)bouw Conservatorium… Er is ook meer informatie over de aanstaande bomenkap in projectgebied Beethoven. Dit om de bouwwegen en ontwikkeling voor te bereiden voor in eerste instantie.. lees meer →

Juridische zaken

februari 11, 2021
Geen reacties

Rondom het water van de Boerenwetering en de zogeheten Havenkom, bij Strandzuid, loopt een aantal juridische kwesties, met betrekking tot vergunningen. 1. StrandZuid heeft vergunning gevraagd om het terras in het seizoen uit te breiden tot “om de hoek”, met een pop-up terras. 2. StrandZuid heeft vergunning gevraagd voor het realiseren van een extra terras.. lees meer →

Afvalgrijpers en afvalringen

januari 3, 2021
Geen reacties

Wilt u zo nu en dan de handen uit de mouwen steken en het zwerfafval opruimen? Dan stelt de gemeente daarvoor van die handige grijpers en ringen voor de afvalzak ter beschikking: https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/medebeheer/afvalgrijpers-afvalringen-lenen/ lees meer →

Boom of bank schenken?

januari 3, 2021
Geen reacties

De laatste tijd bereikt ons vaker de vraag of het mogelijk is een boom, of een bank, als herdenkingsmonument voor een overledene te schenken aan het park. Ten eerste: hoe leuk wij het ook vinden dat dat aan ons gevraagd wordt; de Vrienden zijn niet de eigenaar van het park, en wij kunnen en mogen.. lees meer →

LET OP: nog een brug afgesloten

januari 3, 2021
Geen reacties

De brug op het fietspad langs de Groene Zoom gaat vier weken dicht voor onderhoud: lees meer →

Neuwsbrief najaar 2020 en meer

december 14, 2020
Geen reacties

Beste Vrienden van het Beatrixpark, Een dezer dagen valt de papieren Nieuwsbrief weer bij alle 1023 leden op de mat. Voor wie hem liever digitaal leest, of wil doorsturen, hierbij een link naar de pdf: NB najaar 2020.  Bij de Nieuwsbrief is als bijlage het beleidsplan 2020-2025 gevoegd: 2020-2025 beleidsplan Verder nieuws: Conservatorium Dependance: Er.. lees meer →

Rondleidingen IVN voorlopig geannuleerd

oktober 21, 2020
Geen reacties

Helaas heeft het IVN moeten besluiten om alle excursies/ rondwandelingen tot nader order niet door te laten gaan. Wie zich al had aangemeld voor 1 november, heeft inmiddels bericht gehad via Henk Wolters. We houden u op de hoogte.   lees meer →

Rondleidingen IVN

oktober 12, 2020
Geen reacties

najaar 2020 : Tot nader order zijn de rondleidingen van de IVN opgeschort. Voor verdere informatie: henk.snezana@kpnmail.nl Elke eerste zondag van de maand geeft Henk Wolters een rondleiding door het park; de ene keer langs bijzonder bomen, de andere keer in de Artsenijhof. In 2019 hebben weer meer mensen meegewandeld dan ooit. We zijn uiteraard.. lees meer →

Stemmen op de Koepeltjes

oktober 6, 2020
Geen reacties

Iedereen in Amsterdam Zuid heeft in oktober 2020 een brief in de bus gehad met een code, om mee te kiezen uit een aantal buurtinitiatieven waaraan een budget uitgegeven gaat worden. De Vrienden hebben daarvoor een plan ingediend, om de oude Floriade-koepeltjes te herstellen. Helaas heeft de gemeentelijke ambtelijke molen vreemd gedraaid: ons plan is.. lees meer →

concept verslag Algemene Ledenvergadering 2020

oktober 5, 2020
Geen reacties

Op 17 augustus 2020 vond in Centrum Vrijburg de uitgestelde jaarvergadering plaats van de Vereniging Vrienden van het Beatrixpark. Bijgaand het conceptverslag:  ALV 2020 conceptverslag def lees meer →