Verslagen

Voor de verslagen van de Algemene Ledenvergaderingen, klik hier: notulen ALV

Vanaf 2021 zullen wij hier tevens verslagen opnemen van de bestuursvergaderingen, en overleggen met externe partijen.  Voor zover mogelijk en/of nodig zullen daaruit persoonlijke verwijzingen worden verwijderd.  De redactie