Groen voor Rood

Voorjaar 2011: Er zijn nieuwe gesprekken gevoerd over de Groen voor Rood-afspraken.

Dat betekent dat daar waar groen, dus park, verdwijnt omdat er gebouw wordt (“rood”), op een andere plaats evenveel oppervlakte aan groen moet terugkomen.
Het bestuur heeft aan de Algemene Ledenvergadering op 20 april 2011 voorgelegd wat de onderhandelingen ongeveer inhouden. Omdat de inhoud van die besprekingen zeer frequent bijgewerkt wordt, nemen we dit nu niet op in deze site; de informatie zou te snel achterhaald kunnen zijn. Wel is in de jaren volgend op de afspraken gebleken dat die wordt nageleefd: bij de herinrichting van het zuidelijke deel van het Beatrixpark, daar waar de school is verdwenen, wordt nieuwe bebouwing daadwerkelijk gecompenseerd met een nieuw stuk park. Soms is dan wel sprake van blauw (water) voor rood (bebouwing) in plaats van groen (flora).

In de teksten in de nieuwsbrieven van de laatste jaren onder het kopje “van de voorzitter” wordt telkens de nieuwste stand van zaken hierover toegelicht.
Voor wie meer wil weten over onze besprekingen met bureau Zuidas en de gemeente:
stuur een mail aan de redactie: beatrixpark@hotmail.com. Wij nemen dan contact met u op en/of sturen u informatie.