Monumentenstatus

Tot grote vreugde van het bestuur van de vereniging is het uiteindelijk gelukt om de Monumentenstatus te verkrijgen. Het oude bestuur onder leiding van Herman Wals is met de aanvraag gestart; in 2005 kon het nieuwe bestuur het proces afronden.

Weliswaar geldt de status voor een deel van het park, het ‘oude’ gedeelte, ook wel de stadstuin genoemd; en weliswaar is het geen landelijke, maar een gemeentelijke monumentenstatus, maar toch: hiermee hebben we een goed instrument in handen om de aantasting van dat gedeelte van het park zo veel mogelijk terug te dringen.

De historie van de monumentenstatus

Het dagelijks bestuur van stadsdeel ZuiderAmstel heeft het oude deel van het park op 28 juni 2005 aangewezen als beschermd gemeentelijk monument. Op de plankaart van het op 4 juli 2006 door de stadsdeelraad vastgestelde bestemmingsplan Prinses Irenebuurt en omgeving zijn de grenzen van het monumentale deel met een gele lijn aangegeven.

Zie voor meer informatie:

besluit tot aanwijzing van 28 juni 2005 (pdf)

nieuwsbriefnajaar2005pag16 (pdf, uit Nieuwsbrief najaar 2005)

monumentenverordening stadsdeel ZuiderAmstel 2005 (doc)

 

Zie ook:

Monumentenstatus Adviesbureau
Monumentenstatus Raadsvoordracht
M
onumentenstatus advies ARM

Bij besluit van 9 december 2005 heeft de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de aanvraag voor aanwijzing van het park als Rijksmonument afgewezen, met verwijzing naar een advies van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, die van oordeel was dat het park onvoldoende waarde had om als Rijksmonument te worden aangewezen omdat het oorspronkelijke ontwerp niet als uitzonderlijk werd gekarakteriseerd en een aantal keren was aangepast onder andere ten behoeve van de Floriade (1972) en door de aanleg van de ‘natte vallei’ (1993).