Bomen en planten

Bomen in het park

Regelmatig worden excursies in het park gehouden, waarbij de bomen centraal staan. De excursies worden meestal verzorgd door Mien Vermue en Henk Wolters van het IVN. De aankondiging en data wordt opgenomen in de halfjaarlijkse nieuwsbrief van de vereniging. In principe zal elke eerste zondag van de maand (behalve in januari, dan tweede week) een wandeling worden georganiseerd.
voor data en onderwerp: rondleidingen IVN
Contactpersoon en informatie:
Mien Vermue,
mien_vermue@hotmail.com
Telefoonnummer:  06 49736964

 

Overzicht van bomen in het park.

Er is een hele nieuwe versie gemaakt van de Bomenkaart van het park.
Hierop vindt u alle bomen die een bordje hebben.
Op nummer, op alfabet van de Nederlandse naam en op botanische naam.
We gaan deze kaart niet weer voor alle leden laten drukken, zoals de vorige versie.
Er verandert namelijk nogal regelmatig iets. Zo zijn er nu weer tientallen bordjes bijgekomen!
U kunt de kaart en de namenlijsten hier downloaden:
de kaart: Bomenkaart Beatrixpark 2023
de lijsten:
Bomeninventarisatie 2023 op nummer
Bomeninventarisatie 2023 op alfabet
Bomeninventarisatie 2023 botanische naam

Historie: 
In september 2019 is de “bomenkaart” verschenen, een overzicht van al die verschillende soorten bomen in het park, waarvan de meeste ook een bordje hebben. Ze zijn genummerd, op een plattegrond staan alle nummers. Erbij staat een overzicht op alfabet en op nummer. Zo kunt u ook op naam zoeken waar een boom staat.
Onze dank voor al het werk dat Henk Wolters hier in heeft gestoken, geholpen door Loes Lesterhuis, Mien Vermue en Joke Hellemons. Onze vaste vormgeefster Julie Overberg heeft alle gegevens op de plattegrond van het park weten te krijgen. In 2020 is een nieuwe versie verschenen, die aan alle leden is toegezonden.  In het najaar van 2023 is de kaart opnieuw helemaal bijgewerkt door Tanneke den Blaauwen. Klik hier voor een digitale versie van het overzicht.

Klik hier voor de digitale versie van de Bomenwandelingen speciaal voor de smartphone.:
BOMENWANDELING   Let op: omdat er regelmatig wordt gewerkt in het park is deze route niet helemaal up to date meer. Aan een nieuwe versie wordt gewerkt.  (sept 2019)
Deze (versie januari 2014) wandeling leidt u langs de 140 bomenbordjes, die vanaf mei 2013 zijn opgehangen. (in de jaren daarna zijn er nog veel meer bordjes bijgekomen)

In juni 2014 is de nieuwe Bomenverordening van Amsterdam van kracht geworden.

We hangen regelmatig nieuwe bomenbordjes in het park op:

 

  • Een artikel in de Hortuskrant over de bomen in het park
  • Bezwaar van de vereniging tegen de Kapvergunning deelgebied Beethoven, Zuidas , 15 sept. 2008
  • In de nieuwsbrief van voorjaar 2010 staat op pag. 20 een artikel over het 10001Bomen-plan van het stadsdeel Zuideramstel. In het Beatrixpark is eerst boom 1001 geplant, en later, omdat er in het park altijd 2 van alles staat, nog boom 1002!
  • In het Kroningsjaar is een speciale Linde in het Beatrixpark geplant, de Amsterdamse Koningslinde.
  • Met professor Lever is een prachtig rustgevend interview gehouden in de documentaire Het Paradijs, over de bijzonder bomen in het park. U kunt die hier bekijken: https://player.vimeo.com/video/313644324 De film duurt 25 minuten.

Bomenkap

Regelmatig bereiken ons vragen over het kappen van bomen, met name op het terrein wat onder de Zuidas valt. wees ervan verzekerd dat hiervoor altijd uitgebreid onderzoek is gedaan; vergunningen zijn aangevraagd en bekeken en herplant altijd overwogen wordt. Ondanks dat moeten er helaas regelmatig bomen sneuvelen voor de bouw van panden, of het graven van sleuven voor kabels en leidingen.

December 2023:
Voor wie het gezien heeft: een aantal fraaie taxussen zijn fors gesnoeid. Dit was nodig om de omgevallen boom die er naast/tussen lag te kunnen verwijderen. De taxussen waren dus niet ziek ofzo.

Update maart 2020:
Wij kregen van de gemeente het volgende bericht:
Wij willen u op de hoogte brengen dat afgelopen week de vergunningen voor de volgende fase (Bomenvervangingsopgave 2020-2021) zijn ingediend en hier een aantal bomen in het Beatrixpark tussen zitten. Op www.maps.amsterdam.nl/vervangen_bomen kunt u zien om welke bomen het gaat. In het Beatrixpark zal ook 1 boom ecologisch behouden blijven. Voor de ecologische houtopstanden wordt apart een vergunning aangevraagd. Zodra dit gebeurd is, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen. In de bijlage vindt u alle benodigde informatie. Wanneer u vragen heeft of behoefte aan een gesprek, kunt u contact met ons opnemen via bomen@amsterdam.nl.

Update december 2016: De Vereniging Vrienden van het Beatrixpark heeft de volgende zienswijze ingediend met betrekking tot de bomenkap op het ZuidasDok:  zienswijze-zuidasdok-dec-2016

In augustus 2017 heeft onze voorzitter Marleen Munniksma een interview gehad over dit onderwerp: interview bomenkap

In juni 2016 is bekend geworden dat er voor het Zuidasdok enorm veel bomen gekapt zullen moeten worden: bericht
Update november 2018: Ter informatie hierbij een uitgebreide presentatie over hoe het precies zit met de bomenkap.
Let op: Met de disclaimer van de opstellers, dat aan deze presentatie geen rechten kunnen worden ontleend.
Zuidas bomenkap_def

Van de site van ZuidAs , november 2015:  Jan Willem Obbink, groenspecialist van de gemeente Amsterdam vertelt ons in een filmpje op welke verschillende manieren er rekening is gehouden met de bomen in het Beatrixpark.
http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/11-november/bomenbehoud/

Voor meer informatie over Bomen In De Stad: https://www.bomenstichting.nl/nieuws/film-de-stad-als-bos.html

Doneren van bomen

De laatste tijd bereikt ons vaker de vraag of het mogelijk is een boom, of een bank, als herdenkingsmonument voor een overledene te schenken aan het park.
Ten eerste: hoe leuk wij het ook vinden dat dat aan ons gevraagd wordt; de Vrienden zijn niet de eigenaar van het park, en wij kunnen en mogen daar dus niet over besluiten. Dat is de gemeente. We hebben daarom uitgezocht naar wie verwezen kan worden:
Er is geen stedelijk beleid of afwegingskader geformuleerd. Er komt regelmatig een vraag voor het doneren van bomen. Dit kost voor een enkele boom relatief veel tijd (en dus geld). Bovendien zijn de kosten voor bomen significant veel hoger dan het leveren van bomen. Het grootste deel van de kosten zit in bomengrond, transport en onderhoud. Als de Gemeente Amsterdam zelf de bomen vervangt dan kan dit worden georganiseerd op veel grotere schaal. Een enkele uitzondering is verstorend in dit proces. De gemeente zoekt naar een algemeen beleid hiervoor.  Het lastige is dat deze aanvraag dus echt afhankelijk is van de situatie, type boom, etc. In sommige gevallen is het uiteraard wel interessant om bijzondere of grote volwassen bomen te krijgen. Hierbij moet wel per boom worden gekeken of een boom geschikt is en welke maatregelen vooraf genomen moeten worden.
Het officieel registeren van bomen als herinnering aan een persoon is ongewenst, omdat dit in de toekomst tot ongewenste situaties kan leiden als er veranderingen zijn in de openbare ruimte of bomen onverhoopt gekapt moeten worden.

Los van bovenstaande moeten alle wijzigingen, zeker in het monumentale deel van het Beatrixpark, getoetst worden door Ruimte & Duurzaamheid in verband met de impact van wijzigingen op het (originele) ontwerp.
Aangezien er geen vast kader is, is de gebiedsmakelaar de 1e contactpersoon is voor dit soort vragen. Voor het Beatrixpark is dat Mw. Linda Schot (L.Schot@amsterdam.nl)

Planten:

Voor de liefhebbers: hierbij het complete beplantingsoverzicht van de nieuwe planten in het gebied Beethoven, grenzend aan het Beatrixpark.
beethoven herplant 2015:2016

De planten in de Artsenijhof zijn terug te vinden in het Groene Boekje en op aparte lijsten. Zie ook: Artsenijhof en PlantenPerVakOverzicht_2019-09-30
José Deckers heeft jarenlang in onze papieren Nieuwsbrief de rubriek ” plant uit de Artsenijhof” verzorgd. Daar is ze nu mee gestopt, en als dank hebben wij voor haar 52 van die columns gebundeld. Bijgaand een digitale versie van dit overzicht van zoveel mooie planten uit de Artsenijhof:    medicinale planten

Wilde Bloemenweide:

In maart 2019 is de wilde bloemenweide opgeknapt en opnieuw ingezaaid. Hierover hebben we in juni 2020 het volgende bericht geplaatst: https://www.vriendenbeatrixpark.nl/de-wilde-bloemenweide/