Bomen en planten

Bomen in het park

Regelmatig worden excursies in het park gehouden, waarbij de bomen centraal staan. De excursies worden meestal verzorgd door Henk Wolters van het IVN. De aankondiging en data wordt opgenomen in de halfjaarlijkse nieuwsbrief van de vereniging. In 2017 zal elke eerste zondag van de maand (behalve in januari, dan tweede week) een wandeling worden georganiseerd.
voor data en onderwerp: rondleidingen IVN

 Meer informatie: Henk Wolters: 020-6644506, of mail: henk.snezana@upcmail.nl

Klik hier voor de digitale versie van de Bomenwandelingen speciaal voor de smartphone.: BOMENWANDELING

Deze (versie januari 2014) wandeling leidt u langs de 140 bomenbordjes, die in mei 2013 zijn opgehangen. U kunt de wandeling ook op papier krijgen; dan zijn ze samen in een omslag gevouwen. stuur daarvoor een mailtje naar mail@vriendenbeatrixpark.nlKosten zijn 1 euro; eventueel met portokosten er nog bij. In juni 2014 is de nieuwe Bomenverordening van Amsterdam van kracht geworden. zie ook: http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/grootstedelijke/2014/bekendmaking-0/#%3bIdxPag=421764

We hangen regelmatig nieuwe bomenbordjes in het park op:

IMG_3502         IMG_3499          IMG_3503

  • Een artikel in de Hortuskrant over de bomen in het park
  • Bezwaar van de vereniging tegen de Kapvergunning deelgebied Beethoven, Zuidas , 15 sept. 2008
  • In de nieuwsbrief van voorjaar 2010 staat op pag. 20 een artikel over het 10001Bomen-plan van het stadsdeel Zuideramstel. In het Beatrixpark is eerst boom 1001 geplant, en later, omdat er in het park altijd 2 van alles staat, nog boom 1002!
  • In het Kroningsjaar is een speciale Linde in het Beatrixpark geplant, de Amsterdamse Koningslinde. Hier kunt u meer daarover lezen en foto’s bekijken.

Bomenkap

Regelmatig bereiken ons vragen over het kappen van bomen, met name op het terrein wat onder de Zuidas valt. wees ervan verzekerd dat hiervoor altijd uitgebreid onderzoek is gedaan; vergunningen zijn aangevraagd en bekeken en herplant altijd overwogen wordt. Ondanks dat moeten er helaas regelmatig bomen sneuvelen voor de bouw van panden, of het graven van sleuven voor kabels en leidingen.

Update december 2016: De Vereniging Vrienden van het Beatrixpark heeft de volgende zienswijze ingediend met betrekking tot de bomenkap op het ZuidasDok:  zienswijze-zuidasdok-dec-2016

In augustus 2017 heeft onze voorzitter Marleen Munniksma een interview gehad over dit onderwerp: interview bomenkap

In juni 2016 is bekend geworden dat er voor het Zuidasdok enorm veel bomen gekapt zullen moeten worden: bericht
Update november 2018: Ter informatie hierbij een uitgebreide presentatie over hoe het precies zit met de bomenkap.
Let op: Met de disclaimer van de opstellers, dat aan deze presentatie geen rechten kunnen worden ontleend.
Zuidas bomenkap_def

Van de site van ZuidAs , november 2015:  Jan Willem Obbink, groenspecialist van de gemeente Amsterdam vertelt ons in een filmpje op welke verschillende manieren er rekening is gehouden met de bomen in het Beatrixpark.
http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/11-november/bomenbehoud/

Planten:

Voor de liefhebbers: hierbij het complete beplantingsoverzicht van de nieuwe planten in het gebied Beethoven, grenzend aan het Beatrixpark. We zullen het met foto’s gaan bijhouden!
beethoven herplant 2015:2016

De planten in de Artsenijhof zijn terug te vinden in het Groene Boekje. Lees hier verder.
José Deckers heeft jarenlang in onze papieren Nieuwsbrief de rubriek ” plant uit de Artsenijhof” verzorgd. Daar is ze nu mee gestopt, en als dank hebben wij voor haar 52 van die columns gebundeld. Bijgaand een digitale versie van dit overzicht van zoveel mooie planten uit de Artsenijhof:    medicinale planten