Bomen en planten

Bomen in het park

Regelmatig worden excursies in het park gehouden, waarbij de bomen centraal staan. De excursies worden meestal verzorgd door Henk Wolters van het IVN. De aankondiging en data wordt opgenomen in de halfjaarlijkse nieuwsbrief van de vereniging. In 2017 zal elke eerste zondag van de maand (behalve in januari, dan tweede week) een wandeling worden georganiseerd.
voor data en onderwerp: rondleidingen IVN

 Meer informatie: Henk Wolters: 020-6644506, of mail: henk.snezana@upcmail.nl

Klik hier voor de digitale versie van de Bomenwandelingen speciaal voor de smartphone.: BOMENWANDELING

Deze (versie januari 2014) wandeling leidt u langs de 140 bomenbordjes, die in mei 2013 zijn opgehangen. U kunt de wandeling ook op papier krijgen; dan zijn ze samen in een omslag gevouwen. stuur daarvoor een mailtje naar mail@vriendenbeatrixpark.nlKosten zijn 1 euro; eventueel met portokosten er nog bij. In juni 2014 is de nieuwe Bomenverordening van Amsterdam van kracht geworden. zie ook: http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/grootstedelijke/2014/bekendmaking-0/#%3bIdxPag=421764

Op 25 september 2015 zijn bijna 50 nieuwe bomenbordjes opgehangen in evenzoveel bijzonder bomen in het park. U ziet ze bijvoorbeeld op de nieuwe eiken, in de “eikenroute” – het fietspad bij het kinderbadje. Maar ook op het ereplateau en in de hof zijn er bordjes bij gekomen. De laatste 10 nieuwe bordjes moeten nog even wachten: die zijn voor bomen die nu achter de tijdelijke hekken staan.

IMG_3502         IMG_3499          IMG_3503

  • Een artikel in de Hortuskrant over de bomen in het park
  • Bezwaar van de vereniging tegen de Kapvergunning deelgebied Beethoven, Zuidas , 15 sept. 2008
  • In de nieuwsbrief van voorjaar 2010 staat op pag. 20 een artikel over het 10001Bomen-plan van het stadsdeel Zuideramstel. In het Beatrixpark is eerst boom 1001 geplant, en later, omdat er in het park altijd 2 van alles staat, nog boom 1002!
  • In het Kroningsjaar is een speciale Linde in het Beatrixpark geplant, de Amsterdamse Koningslinde. Hier kunt u meer daarover lezen en foto’s bekijken.

Planten:

Voor de liefhebbers: hierbij het complete beplantingsoverzicht van de nieuwe planten in het gebied Beethoven, grenzend aan het Beatrixpark. We zullen het met foto’s gaan bijhouden!
beethoven herplant 2015:2016

De planten in de Artsenijhof zijn terug te vinden in het Groene Boekje. Lees hier verder.

Bomenkap

Regelmatig bereiken ons vragen over het kappen van bomen, met name op het terrein wat onder de Zuidas valt. wees ervan verzekerd dat hiervoor altijd uitgebreid onderzoek is gedaan; vergunningen zijn aangevraagd en bekeken en herplant altijd overwogen wordt. Ondanks dat moeten er helaas regelmatig bomen sneuvelen voor de bouw van panden, of het graven van sleuven voor kabels en leidingen.

In augustus 2017 heeft onze voorzitter Marleen Munniksma een interview gehad over dit onderwerp: interview bomenkap

Update december 2016: De Vereniging Vrienden van het Beatrixpark heeft de volgende zienswijze ingediend met betrekking tot de bomenkap op het ZuidasDok:  zienswijze-zuidasdok-dec-2016

In juni 2016 is bekend geworden dat er voor het Zuidasdok enorm veel bomen gekapt zullen moeten worden: bericht

Van de site van ZuidAs , november 2015:  Jan Willem Obbink, groenspecialist van de gemeente Amsterdam vertelt ons in een filmpje op welke verschillende manieren er rekening is gehouden met de bomen in het Beatrixpark.
http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/11-november/bomenbehoud/

Een voorbeeld van een kap: januari 2016:
“ Er zullen langs de rand van het Beatrixpark, ter hoogte van de RAI-ingang, een aantal bomen, onder meer wilgen gekapt worden.
Die zijn beschadigd, en oud en ziek; kap is dus nodig. Een plan voor vervanging door andere bomen ligt al klaar.
Meer informatie: zie hierbij de kapaanvraag met toelichting: https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=46436
Citaat uit de Toelichting:
 Aan de groene zoom in het Beatrixpark langs het water (rood omcirkelt op afbeelding 1) staan diverse bomen. Deze structuur bestaat uit een rij wilgen welke aan het vervallen is. Ook staan er twee Esdoorns en een Linde. De conditie van de Wilgen is zichtbaar aan het achteruitgaan. Dit zien we door slechte wondovergroeiing, dood hout vorming en de knopbezetting. Verder zijn er meerdere mechanische gebreken. In het verleden zijn forse wonden op de stam gemaakt welke nu inrotten. De mechanische schades aan de onderkant van de bomen kan de boom niet dichtgroeien. Ook zien we in de stam meerdere holtes, spechten gaten, en vruchtlichamen van parasitaire aantastingen. Dit alles zorgt ervoor dat het onderhoud van deze bomen steeds intensiever word, en de veiligheid steeds moeilijker gewaarborgd kan worden. In het verleden zijn diverse bomen gekapt, hierdoor is de samenhangende structuur van de laan is verloren gegaan.

Door dit alles is het voorstel om deze structuur te kappen, en hiervoor diverse bomen terug te planten.”