Bestemmingsplan Prinses Irenebuurt

Bestemmingsplan Prinses Irenebuurt en omgeving

Het bestemmingsplan Prinses Irenebuurt en omgeving heeft ook betrekking op het oude deel van het park.
De Deelraad van ZuiderAmstel heeft het bestemmingsplan bij besluit van 4 juli 2006 vastgesteld.
Het bestemmingsplan is echter nog niet van kracht, zie Bestemmingsplan Prinses Irenebuurt en omgeving onderuit (pdf), Nieuwsbrief voorjaar 2008, p. 7 en 8.

De officiële stukken zijn als pdf’s te downloaden op de site van de Irenebuurt.

Klik hier voor de plankaart met alleen het Beatrixpark.

Op 20 februari 2007 hebben GS van Noord-Holland het bestemmingsplan goedgekeurd.

Op 16 maart 2007 heeft de vereniging beroep bij de Raad van State ingesteld.

Op 27 februari 2008 heeft de Raad van State het beroep gegrond verklaard en het besluit van GS vernietigd.