Beelden in het park

In het Beatrixpark staan veel beelden.
Over al die beelden heeft Mirjam Louisse geschreven in de Nieuwsbrieven van de vereniging, bijvoorbeeld in het najaar 2007, voor- en najaar 2008 en voor- en najaar 2009.

Beeldenroute door het park

Ter gelegenheid van het 30 jarig bestaan van de vereniging zijn in november 2011 alle beschrijvingen van de beelden gebundeld in een speciale uitgave, compleet met looproute.
Er zijn nog een aantal papieren versies van die Beeldengids beschikbaar, maar u kunt hem hier ook digitaal bekijken: Beeldenspecial najaar 2011web

Vrijdag 19 Juni 2009 was een feestelijke dag voor het Beatrixpark. Na circa 40 jaar heeft het beeld in de eendenvijver “L’apres-midi d’un faune” van Ellen Roos (1926) de fonteinfunctie teruggekregen! De kunstenares maakte het beeld, geinspireerd door een muziekstuk van Claude Debussy, in 1961 in opdracht van de gemeente Amsterdam. De fontein bovenin het beeld heeft slechts enkele jaren gewerkt. Op verzoek van de Vereniging Vrienden van het Beatrixpark heeft stadsdeel Zuideramstel het beeld laten herstellen. Op 19 Juni 2009 is de fontein weer feestelijk in gebruik genomen in aanwezigheid van de beeldhouwster, familie en vrienden van haar en vertegenwoordigers van het stadsdeel en de Vereniging Vrienden van het Beatrixpark.

Een nieuw beeld/sculptuur: Hommage aan Jakoba ‘Ko’ Mulder (1900-1988)

Juffrouw Mulder was stedenbouwkundige en landschapsarchitect in dienst van de gemeente Amsterdam. Aanvankelijk als medewerker en rechterhand van Cornelis van Eesteren, later als hoofd van de afdeling Stadsontwikkeling.
Zij is vooral bekend als ontwerpster van het Amsterdamse Bos, maar zij tekende ook het ontwerp voor het Beatrixpark, dat niet ver verwijderd lag van haar woning in de Rubensstraat.
Haar bijdrage aan het Amsterdamse Uitbreidingsplan (AUP) voor Buitenveldert was baanbrekend. Een aantal bewoners van Buitenveldert had het initiatief genomen voor een gedenkteken voor Jakoba Mulder in het Amsterdamse Bos, maar dat is Amstelveens grondgebied. De viering van het 75-jarig bestaan van het Beatrixpark vormde in 2013 de aanleiding voor Herman Wals als lid van de D66 fractie van stadsdeelraad Zuid om te pleiten voor een gedenkteken in het Beatrixpark. De raad ging akkoord en reserveerde een bedrag in de begroting van Euro 50.000 voor voorbereiding en uitvoering. De Vereniging Vrienden van het Beatrixpark omarmde dit plan en het bestuur van de Vereniging wordt nu, jaren later,  actief betrokken bij de keuze voor een beeld. *
Het bestuur is van mening dat een hommage aan deze bijzondere vrouw die als eerste vrouw een voorbeeldfunctie vervulde in een (toen nog) uitgesproken mannenbolwerk beslist past in het park. Haar ontwerp voor het Beatrixpark heeft de tand des tijds doorstaan en wordt nog steeds gewaardeerd door de vele dagelijkse bezoekers en de toevallige passanten.
Haar park kreeg in 2005 de gemeentelijke monumentenstatus. En een gedenkteken past dan prima op de door haar getekende Grote Weide.
September 2016: de keuze is gemaakt wie de opdracht krijgt. Een model is inmiddels gepresenteerd aan de beslissers van de gemeente/het stadsdeel. Locatie wordt waarschijnlijk daar waar nu het oude houten podium staat, bij de zitcirkels.

voorjaar 2018:  Inmiddels is de vergunning verleend, en is het maken vanher beeld in volle gang. Er mogen nu ook foto’s gepubliceerd worden. In onze Nieuwsbrief van het najaar 2017 staat een bericht met foto’s.
In Het Parool van 5 september 2017 staat een artikel. (klik hier: Parool 5 sept 2017). Dat het beeld een mythische vogel voorstelt, is overigens de interpretatie van de journalist; de kunstenaars hebben het bedoeld als een (hoofd)tooi. Je kunt er dan ook onder gaan staan.
Wilt u meer weten over de kunstenaars, kijk dan hier: http://heringavankalsbeek.nl/
Juli 2018: Het beeld staat – bijna af, het moet nog gepolijst worden – groots in de loods van de smid die het in elkaar heeft gezet. De sokkel ligt al klaar in het park, nabij de zitcirkels op de grote weide. Datum van onthulling is nog niet bekend.
Update mei 2019: Het beeld staat er inmiddels.
Via bijgaande link kunt u de totstandkoming ervan in een korte documentaire bekijken: docu Making of

*  voor de volledigheid: de artistieke waarde van de voorstellen kunnen en zullen wij als bestuur niet beoordelen. 1100 leden geeft immers 1100 keer een mening van wel/niet leuk of mooi. Wel letten we bijvoorbeeld op zaken als locatie; en is het hufterproof? De vereniging heeft geen enkele beslissingsrecht hierbij.

Een aantal beelden uitgelicht

leeuwen