Omgeving

Referendum HoofdGroenstructuur

We krijgen vragen van leden die niet helemaal begrijpen waar het referendum straks bij de verkiezingen op 6 juni nou eigenlijk over gaat. Dat is ook best wel ingewikkeld. Daarom hieronder een héél beknopte inhoud, waarmee we - eerlijk is eerlijk- uw stemgedrag wel...

Lees meer

Kunst audiotour

Zoals in onze laatste nieuwsbrief beschreven is er een audiotour verschenen langs de kunstwerken in Amsterdam Oost en Zuid die een relatie hebben tussen mens en hun natuurlijke omgeving. Hiervoor is een van onze bestuursleden geïnterviewd over Future Past Glory in het...

Lees meer

Zuidasdok Wijziging Tracé Besluit

In november 2022 is een wijziging van het besluit omtrent uitvoering Zuidasdok verschenen. Hiervoor bestond zes weken de mogelijkheid tot indienen van een zienswijze. (bezwaar is niet mogelijk; in 2017 is het besluit al vastgesteld). Wij hebben de stukken bestudeerd,...

Lees meer

Update Zuidas-Dok

We kregen dit bericht door op 14 november, van de omgevingsmanager OVT Zuidas.: Geachte relatie, Graag breng ik u op de hoogte van een belangrijke beslissing over het project Zuidasdok. Zoals u mogelijk weet, bestond er lange tijd onzekerheid over de financiering van...

Lees meer

Conservatorium komt NIET naar het Beatrixpark

6 april 2022. Vandaag kregen we helaas het bericht dat de AHK heeft moeten besluiten dat het ombouwen van convict en kapel in het park naar een onderdeel van het Conservatorium financieel niet meer haalbaar is. Dit door alle stijgende prijzen in de bouw. Wij vinden...

Lees meer

Update ontwikkelingen gebied Beethoven

Update kavel 6/7: Via bijgaande link zijn alle documenten in te zien die betrekking hebben op de vergunningen voor bebouwing van kavel 6/7 door Breevast: https://mozardloket.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=1307743 Update kavel 2: Op de Algemene...

Lees meer

Update Beethovenkavel

februari 2022: De bouw van de woontorens pal aan het park, op wat het Beethoven kavel 6 en 7 heet, gaat nu echt van start. Breevast, die hier gaat bouwen, heeft een informatieavond georganiseerd; bijgaand een verslag daarvan: Breevast - verslag infobijeenkomst Kavel 2...

Lees meer