Zuidasdok Wijziging Tracé Besluit

14 jan 2023 | Omgeving, Ontwikkelingen, Archief 2019-2022

In november 2022 is een wijziging van het besluit omtrent uitvoering Zuidasdok verschenen. Hiervoor bestond zes weken de mogelijkheid tot indienen van een zienswijze. (bezwaar is niet mogelijk; in 2017 is het besluit al vastgesteld).
Wij hebben de stukken bestudeerd, en voor zover wij kunnen overzien hebben de wijzigingen niet ingrijpende gevolgen voor het Beatrixpark.
Nieuw is, dat er toch geluidsschermen komen tussen de nieuwe verlegde A10, de ingang van de tunnelmond en het park.
Bijgaand onze zienswijze, die wij hebben ingediend.:
Zienswijze VVvhB 9jan23
Voor meer informatie over dit hele proces:
Zuidas: zuidasdok participatie
En onze sitepagina: https://www.vriendenbeatrixpark.nl/omgeving/zuidas/