Natuur in het park

In december 2015 is in opdracht van het Stadsdeel Zuid een rapportage gemaakt over de natuur in het Beatrixpark. De vereniging heeft een gecomprimeerde versie aangeboden gekregen.  : Natuuronderzoek Beatrixpark 20151215 comp

Via onderstaande links vindt u informatie over de volgende onderwerpen:

Eind 2019 zijn enkele rapportages verschenen over de natuur in Amsterdamse parken: bijgaand drie van deze rapportages:
Over Vleermuizen : Vleermuizen
Over Broedvogels : Broedvogels
Over Bijen. Het Beatrixpark komt hier niet in voor, maar voor wie geinteresseerd is hierbij toch dit rapport: Rapportage Bijen

Wandelingen:
Ook dit jaar kunt u weer meedoen met de maandelijkse IVN-rondleidingen door ons mooie park onder leiding van Natuurgids Henk Wolters. Data: eerste zondag van de maand.
Vertrek: parkingang Diepenbrockstraat, tegenover de Herman Heijermansweg.
In de Artsenijhof zijn honden, ook aangelijnd, niet toegestaan.
zie ook: rondleidingen IVN

Floriade

Over de Floriade is een speciale nieuwsbrief gemaakt, kunt u de digitale versie downloaden: Beatrixpark nieuwsbrief najaar 2012

 

Groenvisie

In breder perspectief: Voorjaar 2020 is de Groenvisie van Amsterdam verschenen: https://www.vriendenbeatrixpark.nl/groenvisie-amsterdam/

Milieu

In maart 2010 is de MER-startnotitie (Milieu-effect-rapportage) inzake de flanken van de Zuidas verschenen.