Natuur in het park

Natuur in het Beatrixpark

In december 2015 is in opdracht van het Stadsdeel Zuid een rapportage gemaakt over de natuur in het Beatrixpark. De vereniging heeft een gecomprimeerde versie aangeboden gekregen. (let op, is evengoed een groot bestand van 6 MB) : Natuuronderzoek Beatrixpark 20151215 comp

Via onderstaande links vindt u informatie over de volgende onderwerpen:

Eind 2019 zijn enkele rapportages verschenen over de natuur in Amsterdamse parken: bijgaand drie van deze rapportages:
Over Vleermuizen : Vleermuizen
Over Broedvogels : Broedvogels
Over Bijen. Het Beatrixpark komt hier niet in voor, maar voor wie geinteresseerd is hierbij toch dit rapport: Rapportage Bijen

Elke eerste zondag van de maand organiseert het IVN een rondleiding waarbij u tijdens een wandeling uitleg krijgt over bomen of planten in de Artsenijhof. Voor data: rondleidingen IVN

Floriade

Over de Floriade is een speciale nieuwsbrief gemaakt,  kunt u de digitale versie downloaden: Beatrixpark nieuwsbrief najaar 2012

Groenvisie

In breder perspectief: Voorjaar 2020 is de Groenvisie van Amsterdam verschenen: https://www.vriendenbeatrixpark.nl/groenvisie-amsterdam/

Milieu

In maart 2010 is de MER-startnotitie (Milieu-effect-rapportage) inzake de flanken van de Zuidas verschenen.