Gebouwen in het park

Plannen voor een nieuw parkgebouw in het Beatrixpark… de historie

Noot van de redactie: Onderstaande is gelukkig historie:
In 2013 is het gebouw tot grote vreugde van de Vrienden en het Stadsdeel in gebruik genomen.
Met het ontwerp van architectenbureau Marc Prosman zijn we heel tevreden.
Al weer enkele jaren is de BEA kiosk in het gebouwtje met mooi weer open voor ijsjes en koffie. Op hun site kunt u zien of ze open zijn: Parkkiosk

Onderstaande informatie dateert van voordat het nieuwe parkgebouw werd gerealiseerd, en geeft een beeld van de ontwikkelings-procedure:
De werf aan de Prinses Irenestraat moet wijken voor de bouw van Beethoven. Het plan is nu om in het monumentale deel van het park een nieuw gebouw neer te zetten, het zogenaamde parkgebouw.
De Commissie voor Welstand en Monumenten heeft het ontwerp voor het parkgebouwtje op 27 augustus 2008 afgekeurd. Men vond het te zwaar en niet verfijnd genoeg vergeleken met de transparantie van de arcade. Ook tegen de materiaalkeuze was bezwaar. De palen voor de afsluiting van de buitenruimte kregen evenmin bijval. Later is een gewijzigd ontwerp wel goedgekeurd. In dit ontwerp is meer hout verwerkt en de palen zijn vervangen door een hekwerk. Het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuideramstel heeft de voor de bouw noodzakelijke vergunningen inmiddels verleend. Doordat de Bomenstichting bezwaar heeft ingesteld, kan de bouw voorlopig nog niet beginnen.

Aanvraag wijziging monument : parkgebouwaanvraagwijzmon

Plattegrond omgeving

Plattegrond parkgebouw     Legenda

Nota van beantwoording (pdf)

Verslag Commissie voor Welstand en Monumenten 27 augustus 2008 (pdf)

Aanvraag kapvergunning (pdf) ingetrokken

Daarna volgden:

Monumentenvergunning (pdf) bezwaar door Bomenstichting ingesteld

Verslag Commissie voor Welstand en Monumenten 10 september 2008 (pdf)

Nieuwe aanvraag kapvergunning 29 september 2008 (pdf)

Bouwvergunning (pdf) bezwaar door Bomenstichting ingesteld

Sloopvergunning (pdf) bezwaar door Bomenstichting ingesteld

Kapvergunning (pdf) bezwaar door Bomenstichting ingesteld

Nieuwste tekening van het gebouw en de locatie in de omgeving; 2010.

In maart 2010 heeft Dienst Milieu en Bouwtoezicht een verklaring van geen bezwaar afgegeven voor het gebouwtje.

Lange tijd heeft de voortgang stilgelegen: uit bijgaande brief aan de Bomenstichting blijkt dat het stadsdeel niet langer wil wachten. Hiertegen heeft de Bomenstichting een kort geding aangespannen, dat diende donderdag 31 maart 2011 om 15.00 uur. Wij ontvingen bericht dat de rechter geen aanleiding zag om versnelde kap goed te keuren. Er moet gewacht worden op uitspraak in de beroepszaak. Die zal wel versneld worden.

Voor meer informatie kunt u ook terecht op de site van het stadsdeel.

Zoals gezegd: het bestuur van de Vereniging Vrienden van het Beatrixpark is niet blij met de acties van de Bomenstichting. Maar er zijn altijd 2 kanten aan een zaak: alle informatie van wat zij doen met betrekking tot het parkgebouw kunt u op bijgaande site-pagina van de Bomenstichting Amsterdam vinden.

Uitspraak rechter inzake versneld beginnen met bouw parkgebouw

Op 31 maart 2011 heeft de rechter uitspraak gedaan in het geding tussen de bomenstichting en het stadsdeel.

In juni 2011 is vervolgens de uitspraak geweest van het hoger beroep dat de Bomenstichting hiertegen had aangespannen: het stadsdeel is in het gelijk gesteld. (klik hier voor de tekst van de uitspraak) Het is nog niet zeker of de andere partij nu nog naar de Hoge Raad gaat. Het bestuur hoopt van niet.

Januari 2012: De vergunningen zijn inmiddels allemaal rond. Maar nu is er een andere kink in de kabel: door de onderhandelingen van het stadsdeel met de aannemer die niet tijdig geregeld zijn, kon ook niet op tijd worden begonnen. En omdat rekening moet worden gehouden met de vogels/het broedseizoen, is het niet gelukt om voor mei 2012 een en ander af te hebben. Daarom wordt de sloop en bouw nu weer verlaat, tot september 2012. De vrijwilligers van de Artsenijhof, die nu al jaren wachten op een beter onderkomen, worden een tikje moedeloos. Toch kunnen we niet meer dan afwachten.