Lichtreclames

Lichtreclames aan de gebouwen van onder meer Ernst & Young

torenernstyoung050407In november 2007 zijn op de top van het nieuwe gebouw van Ernst & Young, aan de Antonio Vivaldistraat 150, de letters Ernst & Young aangebracht.
Volgens de Welstandsnota van Zuideramstel van februari 2006 zijn naamsaanduidingen in de Zuidas alleen toelaatbaar op minder dan 30 meter hoogte.
De aangevraagde bouwvergunning en vrijstelling van het bestemmingsplan konden dan ook niet worden verleend, volgens de vereniging. Het bezwaarschrift tegen de bouwvergunning van de Vereniging Beethovenstraat/Parnassusweg is echter bij besluit van 13 mei 2009 door B&W van Amsterdam ongegrond verklaard. Wij zijn hiertegen in beroep gegaan bij de rechter.
Op de foto het gebouw in aanbouw op 5 april 2007.

Klik hier voor onze zienswijze lichtreclame
Klik hier voor de zienswijze van de Vereniging Beethovenstraat-Parnassusweg.
Klik hier voor artikel in Het Parool van 29 februari 2008 (jpg)
Klik hier voor ons bezwaarschrift lichtreclame
Klik hier voor de beslissing op bezwaar van 13 mei 2009 (pdf)
Klik hier voor het beroepschrift (doc)
Klik hier voor de pleitnota van 13 oktober 2009. Uitspraak wordt verwacht uiterlijk 24 november 2009 (doc)

Inmiddels is in oktober 2009 de uitspraak ontvangen, ons bezwaar is helaas afgewezen. Zie bijgaand document (pdf)

In juli 2010 diende ons hoger beroep bij de Raad van State. Daarbij is opnieuw het bezwaar ongegrond verklaard. Hierbij de uitspraak van 1 september 2010.

Klik hier voor de zienswijze reclame uitingen fortis-gebouw