Elodie Luinge

Elodie Luinge

Elodie Luinge

Bestuurslid van de Vereniging Vrienden van het Beatrixpark

Elodie Luinge is sinds 17 april 2005 bestuurslid van de vereniging.
Elodie verzorgt de notulen van de vergaderingen, is redactielid van de Nieuwsbrief
en is het aanspreekpunt voor de site van de vereniging.