Elodie Luinge

intern/d

Elodie Luinge

Elodie Luinge

Bestuurslid van de Vereniging Vrienden van het Beatrixpark

Elodie Luinge is sinds 17 april 2005 bestuurslid van de vereniging.
Elodie verzorgt de notulen van de vergaderingen, is redactielid van de Nieuwsbrief
en is het aanspreekpunt voor de site van de vereniging.
Vanaf voorjaar 2022 is Elodie intern / technisch voorzitter van het bestuur. De bedoeling is dat zij het voorzitterschap deelt met Brecht van Beers, die in 2022 als aspirant bestuurslid een jaar “meeloopt”.  Brecht zal dan de externe kant van het voorzitterschap op zich nemen.