Lid worden?

U kunt lid worden van de vereniging door minimaal € 5 per jaar te betalen. De gemiddelde bijdrage van onze leden is op dit moment € 21.
De eerste keer kunt u zich opgeven via een mail aan mail@vriendenbeatrixpark.nl. Geef uw naam en adres door.
U krijgt dan informatie van ons secretariaat en van de penningmeester. De jaren daarna krijgt u een brief met het verzoek tot betaling (acceptgiro’s worden afgeschaft).

Heeft u vragen over het lidmaatschap of over de papieren nieuwsbrieven, dan kunt u zich wenden tot het secretariaat. Het adres en mailadres staan onderaan deze pagina. (of eventueel 020-6620227 / 06-54630056) Bank: NL 17 TRIO 0320 7386 71
U kunt zich eveneens opgeven voor het ontvangen van de digitale nieuwsberichten.

Privacy: Uw gegevens, en uw mailadres worden nimmer aan derden doorgegeven of voor iets anders gebruikt dan het toesturen van nieuwsbrieven, nieuwsberichten en het jaarlijkse betaalverzoek.
Elk lid krijgt jaarlijks twee maal de papieren nieuwsbrief toegestuurd .

Giften en Periodiek schenken

Als u de Vrienden van het Beatrixpark extra wilt steunen kunt u besluiten tot een periodieke schenking.
Periodieke schenkingen zijn jaarlijkse giften voor een periode van minimaal vijf jaar. Het voordeel is dat uw gift volledig aftrekbaar is van uw fiscaal inkomen.
Tot 2013 moest voor een dergelijke overeenkomst een notaris worden ingeschakeld. De belastingdienst heeft een nieuwe veel aantrekkelijker regeling in het leven geroepen die kosten- en tijdbesparend is.
Nu is een schriftelijke overeenkomst tussen u en onze vereniging voldoende.

Onze vereniging is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) gekwalificeerd d.w.z. dat uw giften (zonder drempelvoorwaarde) voor 100% kunnen worden afgetrokken als u gebruik maakt van deze regeling.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze penningmeester Tanneke den Blaauwen;
voor detailinfo en controle van de gegevens: klik hier