Kabel- en leidingenbrug

Kabel- en leidingenbrug over de A10

kabelenleidingenbrug

 

Op 30 december 2008 heeft de vereniging een zienswijze ingediend tegen een verzoek om vrijstelling voor het oprichten van een kabel- en leidingenbrug met voetgangersfunctie.
Die brug zou er moeten komen, als tussentijdse oplossing voor het voeren van kabels en (stadsverwarmings-) leidingen vanuit Buitenveldert naar Oud Zuid, zolang het Dok er nog niet is. Het bestuur voorzag veel bouwverkeer door het park, en wilde graag dat naar een andere oplossing werd gekeken.
Op 27 april 2009 is de uitspraak inzake kabel- en leidingenbrug ontvangen : het besluit is genomen om vrijstelling te verlenen.
Hiertegen zijn wij in beroep gegaan: KABELBRUG
Op 26 juli 2010 is uitspraak gedaan:

Wij zijn niet ontvankelijk verklaard, want beroep tegen vrijstelling kan niet onafhankelijk van de reden voor de vrijstelling, de bouwvergunning, en het verzoek daartoe is, 2 jaar later, nog niet eens ingediend.
De gemeente had ten onrechte in het besluit gesteld dat beroep wel mogelijk was, en dan moet je wel, omdat je anders tegengeworpen wordt dat je niet alle middelen hebt gebruikt.
Dus de gemeente moet nu eerst de bouwvergunning aanvragen, daarover laten wij onze zienswijze schijnen, dan komt er een besluit, waarin ook de vrijstelling zal spelen en dan kunnen wij tegen beide besluiten weer beroep instellen.
De gemeente dient de griffierechten terug te betalen en is in de kosten veroordeeld.

Meer over de noodzaak van de bouw van deze brug kunt u vinden op de site van Bureau Zuidas

Later Nieuws:

op 17 maart 2011 is toch een aanvraag bouwvergunning ingediend:
Bouwvergunning/projectbesluit
Terrein Antonio Vivaldistraat , A10 – K10/0911-2010 plaatsen van kabel en leidingenbrug.

Hier bezwaar kabelbrug kunt u de reactie op onze zienswijze inzien, die door de voorzitter op 21 april 2011 naar B&W is gestuurd.
Tegenhouden kunnen we de brug niet; we proberen zoveel mogelijk schade aan het park te voorkomen.

Update: In de praktijk loopt het zo’n vaart weer niet: de kabels en leidingen worden grotendeels onder de grond verwerkt.
In mei/juni 2014 is daarvoor wel een deel van het park op de schop gegaan. Ook moest een aantal bomen sneuvelen voor de doorvoer van stadsverwarming en dergelijke, waar dat niet via de bestaande padenstructuur kon gelegd worden.  Er worden wel nieuwe bomen teruggeplant. Op de ledenvergadering van mei 2014 heeft de ontwerper van het gebied van Dienst Ruimtelijke Ordening hierover een en ander toegelicht.

Update 2020: Die brug komt er niet; de plannen voor het dok worden nog steeds herzien; er komt een grote tunnel onder de A10 door; en op dit moment staat alles op een laag pitje.