Water en vissen

Het waterbeheer in het Beatrixpark is een onderdeel vcan een groter geheel: de ZuidAs, en nu zeker met de bouw van het DOK heeft een totaal-plan voor water-beheer en planning.

In onderstaand document vindt u de presentatie en het verslag van de informatieavond over Water & Zuidasdok, georganiseerdin december 2015: In het verslag worden de vragen en antwoorden gegeven die aan de orde zijn gekomen.

Presentatie water Prinses Irenebuurt
Water Prinses Irenebuurt verslag 2016

In onderstaand document vindt u de presentatie en het verslag van de informatieavond over Water & Zuidasdok, georganiseerd op 7 april 2015.
Presentatie en verslag:  20150407 Presentatie Infobijeenkomst Water             20150407 Informatieavond Water en Zuidasdok

In november 2014 is een voorlichtingsavond geweest over Water in de Zuidas. Via bijgaande pagina kunt u de presentatie en het verslag van die avond inzien. : http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2014/11november/bedrijven-bewoners/

Achtergrondinformatie: In bijgaand document wordt de Waterbalans in de ZuidAs beschreven. waterbalans Zuidas

VISSEN
Water…daar horen vissen in! In de Nieuwsbrief van Najaar 2014 (pagina 16) staat een uitgebreid artikel over welke vissen er in het Beatrixpark leven:  Beatrixpark nieuwsbrief najaar 2014 web