Welkom op de site van de Vereniging Vrienden van het Beatrixpark

Het Beatrixpark

Het Beatrixpark is een klein park in het zuiden van Amsterdam. Het is aangelegd in 1938.
De Vereniging Vrienden van het Beatrixpark is in 1981 door omwonenden opgericht om te voorkomen dat een deel van het park zou worden opgeofferd voor bebouwing. De vereniging heeft dit niet weten te voorkomen,
maar wel is bereikt dat in 1994 ter compensatie een braakliggend gebied aan het park is toegevoegd: de Natte vallei.
In 2005 heeft het oude deel van het park de gemeentelijke monumentenstatus verworven.
De laatste jaren wordt het zuidelijke deel van het Beatrixpark heringericht; ook hierbij is de vereniging betrokken.
De vereniging heeft ongeveer 900 leden.

Deze site

Via de trefwoorden bovenin of in de zijbalk kunt u doorklikken naar informatie: over de vereniging, over het park zelf, kwesties die in de omgeving spelen en die invloed hebben op het park, etcetera.
Via de zoekfunctie op elke pagina kunt u gebruik maken van de zoekmachine om binnen de website snel iets te zoeken.
Kunt u iets niet vinden? Heeft u vragen of toevoegingen? Neem dan gerust contact op met de redactie via mail@vriendenbeatrixpark.nl, of – alleen in geval van spoed- met een van de bestuursleden (bestuur) of het secretariaat (zie onderaan deze pagina).

Nieuws

De Vereniging geeft twee maal per jaar een papieren Nieuwsbrief uit.
Wie zich opgeeft voor de Digitale Nieuwsberichten krijgt een mail met attendering als er iets is gebeurd, of gaat gebeuren dat op het Beatrixpark betrekking heeft: bijvoorbeeld een uitnodiging voor een inspraakavond, of herinnering aan een wandeling die komen gaat. Veelal zijn dat ook berichten van de Zuidas of het Bewonersplatform, die wij dan doorgeven.
Deze nieuwsfeiten worden ook op onze site vermeld in de rubriek Nieuws.

Telefoonnummers etc.

Het eerste aanspreekpunt is de parkconciërge:  Zijn/haar rol is een verbindende schakel te zijn tussen gemeente, ondernemers, verenigingen en bezoekers. Ook is hij aanspreekpunt voor vragen of opmerkingen. Voor meer informatie over lopende zaken in het park, kunt u een vervanger bereiken op:
  Mail: S.Homoet@amsterdam.nl

Ziet u iets wat kapot is, overvolle vuilnisbakken of iets dergelijks, dan kunt u een MORA (Melding Openbare Ruimte) doen bij de gemeente, via whatsapp: 06-44440655.
Bij serieuze en/of gevaarlijke onraad, of als u zwervers ziet: geef het door aan de wijkagent Prinses Irenebuurt: Rene de Schipper, 06-12532657

Bij problemen met bijvoorbeeld feesten in de Rai/ StrandZuid: Horeca Overlast Telefoon: 020-4214567.
Het stadsdeel Zuid heeft voor meldingen over de openbare ruimte een formulier op internet: klik hier voor de link. 
Meer algemeen: Dienst Milieu en Bouwtoezicht: 020-5513456
Er is geen telefoonnummer dat u kunt bellen om te vragen of het Kinderbadje open is; daarvoor geldt als richtlijn:
als het 21 graden of warmer is, is het Kinderbad gevuld met vers water, zijn de toiletten open en is meestal ook de Bea kiosk open. Er wappert dan een vlag.

Pers en Contact:  
Voor vragen van de pers zijn in principe bereikbaar onze voorzitters
mevrouw E. Luinge (06-54630056), mevrouw B. van Beers (06 20228551‬)
en /of de secretaris: mevrouw M. Louisse 020-6620227/06 52624758‬
of het bestuurslid dat de perscontacten verzorgt:  mevrouw A.M. Raukema, 06-36196984.

Lid worden?

U kunt lid worden van onze vereniging door betaling van minimaal 5 euro per jaar.
Stuur daarvoor even een mail met uw gegevens.
U krijgt dan in ieder geval twee maal per jaar de Nieuwsbrief per post thuis.