Vrijwilligers

 

Gedurende het hele jaar, afgezien van een korte winterstop, wordt er elke dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.30 uur en gedurende de zomertijd (april tot oktober) elke woensdagavond vanaf 19.00 uur in de hof gewerkt.*

De vrijwilligersgroep bestaat uit ongeveer 30 mensen. Omdat we met veel zijn en verspreid over twee dagen werken is het belangrijk dat we een gezamenlijke aanpak hebben. Daarom krijgen alle nieuwe vrijwilligers bij aanvang richtlijnen over hoe we werken. Om de 3 à 4 weken krijgt iedereen per e-mail een nieuwe werklijst met daarin alle werkzaamheden die in die periode moeten worden gedaan. Deze lijst wordt gemaakt tijdens een rondgang door de hof met Wil Melgers, die de vrijwilligers op basis van zijn jarenlange werkervaring in De Braak in Amstelveen adviseert. Deze lijst wordt tussentijds bijgewerkt.

In principe doet iedereen dezelfde werkzaamheden voor het onderhoud van de hof. Veel wieden vanzelfsprekend, maar ook zaaien, snoeien, nieuwe beplantingsvoorstellen doen. Een aantal taken is verdeeld zoals het bijhouden van de werklijst, koffie en thee zetten, planteninventarisatie en naambordjes maken en plaatsen en het snoeien van rozen, en wordt door vaste vrijwilligers gedaan. Samen met Vrienden-bestuurslid Mirjam Louisse, die de coördinatie vanuit de Vereniging van het Beatrixpark sinds 2014 op zich heeft genomen, coördineren 6 vrijwilligers het geheel.

In juni rond midzomer houden we sinds enkele jaren een midzomerlunch met zelfgemaakte hapjes en dito culturele bijdragen. Ieder jaar organiseren we een uitstapje naar een kruidentuin of kruidenverwerkings-bedrijf.

Twee maal per jaar hebben we aan het begin en het eind van het seizoen, in maart/april en oktober, een overleg. Op deze bijeenkomsten worden besluiten genomen over nieuwe beplantingen, ook de keuze vooor de bestemming van het jaarlijks uitstapje wordt met elkaar vastgesteld. Alle zaken die van belang zijn rondom de hof en de samenwerking kunnen hier ter sprake komen.

Belangstellenden kunnen zich melden bij Mirjam Louisse, 020-6620227, of stuur even een mailtje: mail@vriendenbeatrixpark.nl