Mirjam Louisse

Mirjam Louisse

Secretaris van de Vereniging Vrienden van het Beatrixpark

Mirjam (1943) is werkzaam geweest in de kinderbescherming en het sociaal-cultureel werk.
Zij is sinds 17 april 1997 secretaris van de vereniging. Zij beheert het in al die jaren opgebouwde enorme archief.
Zij vormt samen met Elodie Luinge de eindredactie van de Nieuwsbrief.
Bel Mirjam voor inlichtingen over de vereniging: 020-6620227 of e-mail naar allegro@xs4all