Mirjam Louisse

Mirjam Louisse

Secretaris van de Vereniging Vrienden van het Beatrixpark

Mirjam is werkzaam geweest in de kinderbescherming en het sociaal-cultureel werk.
Zij is sinds 17 april 1997 secretaris van de vereniging. Zij beheert het in al die jaren opgebouwde enorme archief.
Zij vormt samen met Elodie Luinge de eindredactie van de Nieuwsbrief. Mirjam is namens het bestuur degene die de Vrijwilligers voor de Artsenijhof coördineert.