Archief 2017

Ingang vanuit RAI vernieuwd

De ingang van het park komend vanuit het RAI terrein wordt op dit moment opgeknapt. Dat was altijd een wat verwaarloosd gebied. Nu komt er nieuw plaveisel en worden bankjes geplaatst. De twee leeuwen komen terug, op een nieuwe sokkel, is ons verteld.  

Lees meer

Meedenken over vernieuwing speelplaats

Het speelterrein bij het Kinderbadje gaat opgeknapt worden. Het stadsdeel zou het plezierig vinden, als ouders van kinderen die daar vaak spelen meepraten over wat daar leuk zou zijn, wat ze graag zien dat er komt, of juist niet. Stuur ons een mailtje als u mee wilt...

Lees meer

Nieuw Plantenoverzicht Artsenijhof

De vrijwilligers van de Artsenijhof hebben een recent overzicht gemaakt van alle planten in de vakken van de kruidentuin. U kunt hier het bestand (pdf) downloaden: PlantenPerVakOverzicht_2017-11-07 Het is ook in het Engels...

Lees meer

Geluidsnorm en evenementenbeleid

De Gemeente Amsterdam heeft in zogeheten Locatieprofielen normen vastgelegd voor hoeveel en wat voor soort evenementen er per locatie mogen worden gehouden. Lees hier meer, onder andere het Locatieprofiel voor het...

Lees meer

ontheffing wet Natuurbescherming ZuidasDok

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft aan Zuidasdok een ‘ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming’ verleend. Op de aanvraag van de ontheffing was één formele reactie (zienswijze) binnengekomen. De ontheffing betreft op dit moment met name...

Lees meer

ZuidAs Dok en bomenkap

Voor uitgebreide informatie over het ZuidasDok verwijzen wij u naar de site van Zuidas. Voor wat betreft het Beatrixpark: Update augustus 2017: Dit onderwerp komt ook aan de orde in een gesprek dat onze voorzitter Marleen Munniksma had met een communicatiemedewerker...

Lees meer

Beethoven fase 2 inspraak en zienswijze

Het Ontwerpbestemmingsplan Beethoven fase 2 (het stuk achter Akzonobel en Stibbe) is vrijgegeven. De Vrienden zijn betrokken geweest bij het voorontwerp, en hebben daar reactie op gegeven, Zie ook het eerdere nieuwsbericht van 6 juni. Op 14 augustus 2017 hebben wij...

Lees meer

Petitie Bomenkap

Voor de goede orde willen wij hierbij onze leden melden dat wij als vereniging niet de petitie hebben gestart om de bomenkap Zuidasdok/Beatrixpark tegen te gaan. Wij zijn van mening dat de uitgangspunten en redenering in die petitie niet correct zijn. Dit nog afgezien...

Lees meer

Beeld voor Jakoba Mulder

Meer dan een jaar geleden kondigden we het al aan: de hommage aan de ontwerpster van het Beatrixpark. Nu gaat het stadsdeel op 13 september een besluit nemen over het ontwerp-voorstel, dus nu kunnen we ook foto’s van het ontwerp laten zien. (stukken...

Lees meer

Ingezonden stuk: geschiedenis en toekomst

Opnieuw heeft Elly Schouten in het blad van de IVN een fraai stuk over het Beatrixpark geschreven. Haar vorige stuk stond al in onze nieuwsbrief Beatrixpark NB voorjaar 2017. U kunt het hier downloaden: Geschiedenis en Toekomst van het Beatrixpark (let op groot...

Lees meer