Beeld voor Jakoba Mulder

juli 26, 2017
Geen reacties

Meer dan een jaar geleden kondigden we het al aan: de hommage aan de ontwerpster van het Beatrixpark. Nu gaat het stadsdeel op 13 september een besluit nemen over het ontwerp-voorstel, dus nu kunnen we ook foto’s van het ontwerp laten zien. (stukken raadsvergadering: http://zuid.notubiz.nl/vergadering/422126)

November: Inmiddels is de vergunning verleend, en is het maken vanher beeld in volle gang. Er mogen nu ook foto’s gepubliceerd worden. In onze Nieuwsbrief van het najaar 2017, die u in de week van 27 november in de brievenbus krijgt,  staat een bericht met foto’s.

In Het Parool van 5 september 2017 staat een artikel. (klik hier: Parool 5 sept 2017). Dat het beeld een mythische vogel voorstelt, is overigens de interpretatie van de journalist; de kunstenaars hebben het bedoeld als een (hoofd)tooi. Je kunt er dan ook onder gaan staan.
Wilt u meer weten over de kunstenaars, kijk dan hier: http://heringavankalsbeek.nl/

Juli 2018: Het beeld staat – bijna af, het moet nog gepolijst worden – groots in de loods van de smid die het in elkaar heeft gezet. De sokkel ligt al klaar in het park, nabij de zitcirkels op de grote weide. Datum van onthulling is nog niet bekend.

Noot: voor de volledigheid: de artistieke waarde van het ontwerp kunnen en zullen wij als bestuur namens de vereniging niet beoordelen. 1100 leden geeft immers 1100 keer een mening van wel/niet leuk of mooi. Wel hebben we bij ons advies bijvoorbeeld gelet op zaken als locatie; en is het hufterproof? De vereniging had geen enkele beslissingsrecht hierbij.