Beeld voor Jakoba Mulder

september 6, 2017
Geen reacties

Meer dan een jaar geleden kondigden we het al aan: de hommage aan de ontwerpster van het Beatrixpark. Nu gaat het stadsdeel op 13 september een besluit nemen over het ontwerp-voorstel, dus nu kunnen we ook foto’s van het ontwerp laten zien. (stukken raadsvergadering: http://zuid.notubiz.nl/vergadering/422126)

November: Inmiddels is de vergunning verleend, en is het maken vanher beeld in volle gang. Er mogen nu ook foto’s gepubliceerd worden. In onze Nieuwsbrief van het najaar 2017, die u in de week van 27 november in de brievenbus krijgt,  staat een bericht met foto’s.

In Het Parool van 5 september 2017 staat een artikel. (klik hier: Parool 5 sept 2017). Dat het beeld een mythische vogel voorstelt, is overigens de interpretatie van de journalist; de kunstenaars hebben het bedoeld als een (hoofd)tooi. Je kunt er dan ook onder gaan staan.
Wilt u meer weten over de kunstenaars, kijk dan hier: http://heringavankalsbeek.nl/

Noot: voor de volledigheid: de artistieke waarde van het ontwerp kunnen en zullen wij als bestuur namens de vereniging niet beoordelen. 1100 leden geeft immers 1100 keer een mening van wel/niet leuk of mooi. Wel hebben we bij ons advies bijvoorbeeld gelet op zaken als locatie; en is het hufterproof? De vereniging had geen enkele beslissingsrecht hierbij.